Hallõgija

Liiginimi eesti keeles Hallõgija
Liiginimi ladina keeles Lanius excubitor
Rahvapäraseid nimesid Talveõgija, tihasekull
Suurus Keha pikkus 21-26 cm, tiibade siruulatus 11-12 cm. aal 56-80 grammi.
Levik Eestis levinud ebaühtlaselt vastavalt sobiva pesitsusbiotoobi olemasolule. Üldiselt levinud Euraasia parasvöötmes metsatundrast kõrbeteni ning Põhja-Aafrikas.
Arvukus Meil pesitseb 300-400 paari. Talvitub 1500-3000 isendit.
Elupaik ja -viis Pesitseb rabades, siirdesoodes, põõsasrabades ja hõredates puisrabades. Harvem lamminiitudel. Pesitsusvälisel ajal seotud kultuurmaastikuga.
Ränne Hulgu- ja rändlind. Meil pesitsevad isendid saabuvad märtsis-aprillis ja lahkuvad septembris-oktoobris, talvitudes Lõuna-Euroopas. Põhjapoolsemad hallõgijad rändavad meilt läbi või pehmema talve korral jäävad siia.
Toitumine Sööb loomset toitu, alates putukatest ja nende vastsetest lõpetades hiirte, kahepaiksete, roomajate ja väikeste lindudega.
Pesitsemine ja areng
Pesa ehitab peaaegu alati rabamännile. Pesa koosneb väljastpoolt kuivadest männiraagudest ja okstest, keskkihiks on kuiv rohukulu ja sisevooderduses leidub rikkalikult linnusulgi. Emaslind muneb mais või juunis 4-7 muna, mida haub 14-18 päeva. Poegade toitmisega tegelevad mõlemad vanalinnud. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast kolmenädalastena. Vanalinnud hoolitsevad pesast lahkunud poegade eest veel mõnda aega.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse. Suurimaks ohuks on nii pesitsus- kui toitumispaikade hävimine ja nende kvaliteedi langus. Rahvusvaheline staatus on "soodsas seisundis", kuid arvukus on vähenenud.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri