Hallpea-rähn

Liiginimi eesti keeles Hallpea-rähn ehk hallrähn
Liiginimi ladina keeles Picus canus
Rahvapäraseid nimesid Rahva seas on vôrdunud roherähniga. Roheline rähn, roheline ähn, hall tikas, hall hähn, hall rui, meltsas, mölsas, malsas, melts, malts
Suurus Pikkus 27 - 30 cm, tiibade siruulatus 38 - 40 cm. Kaal 110 - 140 grammi.
Levik Levila ulatub kitsa vööndina läbi kogu Euraasia. Eestis on arvukam kesk- ja lõunaosas, Hiiu- ja Saaremaal praktiliselt puudub.
Arvukus Eestis pesitseb 3000 - 5000 paari, talvitub 6000 - 15 000 isendit.
Elupaik ja -viis Elutseb hõredamates sega- ja lehtmetsades, samuti saludes, parkides, puisniitudel, alleedel, vanades talukohtades jne. Suuri metsamassiive väldib.
Ränne On peamiselt paigalind, kuid talvel võib toitu otsida suurel territooriumil.
Toitumine Meelistoiduks on sipelgad, aga peale nende sööb ka puidus elutsevaid selgrootuid ning putukaid ja nende vastseid. Talvel võib külastada ka lindude söögimaju.
Pesitsemine Pesaõõnsuse raiub lehtpuu tüvesse, eelistades pehmema puiduga liike. Õõnsuse põhja meisterdab lihtsa kuivmaterjalist peha. Kurnas on 5 - 8 muna, haudeaeg kestab 15 - 17 päeva. Mõlemad vanemad toidavad poegi, kes lennuvõimestuvad 4 nädala möödudes.
Areng Pesahoidja. Pojad lennuvõimestuvad juuli esimesel poolel.
Looduslikud vaenlased ja konkurendid Peamisteks vaenlasteks on väikekiskjad.
Ohustatus ja kaitse Kuulub Eestis kaitstavate linnuliikide III kategooriasse. Rahvusvaheline staatus "soodsas seisundis".

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri