Täpikhuik

Liiginimi eesti keeles Täpikhuik
Liiginimi ladina keeles Porzana porzana
Rahvapäraseid nimesid Ütt, järveütt, jutitaja, veevutt, vesivutt, soovutt, huik, vutt, mutt.
Suurus Kehapikkus 19-22,5 cm, tiiva pikkus 11,5-13 cm. Kaal 57-147 g. 
Levik Pesitseb Euroopas. Levila põhjapiir ulatub Kesk-Soomeni, idapiir Jenissei jõeni, lõunapiir Iraanini. Kesk-Euroopast lääne ja lõuna poole levila väga killustunud. Talvitub Ida- ja Lõuna-Aafrikas.
Arvukus Eestis pesitseb 1000 - 5000 haudepaari.
Elupaik
Eelistatud elupaikadeks on mageveelised märgalad. Eestis eelistab pesitseda tihedas tarnastikus või roostikus. Sobivad elupaigad asuvad peamiselt mererannikul ja siseveekogude kallastel paiknevates roostikes, luhtadel, madal- ja siirdesoodes ning poldritel. Harvem kohatakse liiki rannaniitudel ja muudel niisketel rohumaadel.
Ränne Rändlind. Saabub aprilli lõpus-mais, sügisränne algab augusti lõpus-septembri alguses.
Toitumine Toidulaud koosneb peamiselt erinevatest selgrootutest ning taimeosadest.
Pesitsemine Ehitab kausikujulise pesa maapinnale mõnele veest ümbritsetud mättale. Pesa vooderdab ohtralt kõrte ja muu sobivaga. Muneb 10-12 muna, mida mõlemad vanemad 18-19 päeva hauvad. Pojad on pesahülgajad.
Ohustatus ja kaitse
Kuulub kaitstavate lindude III kategooriasse ja on Eesti punase nimestiku järgi hinnatud väljasuremisohus olevaks. Ohuteguriks on eelkõige luhtade ja roostikuservade kinnikasvamine. Kogu areaali ulatuses peetakse oluliseks ohuteguriks veetaseme muutumist, mille põhjusteks võivad olla nii märgalade muutmine inimese poolt kui ka kliimamuutused.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri