Nastik

Liiginimi eesti keeles Nastik
Liiginimi ladina keeles Natrix natrix (L.)
Kehamõõtmed Kehapikkus võib ulatuda 150 cm-ni, isased on emastest tunduvalt lühemad (kuni 70 cm).
Levik Eestis ja maailmas Asustab kogu Euroopat (välja arvatud kõige põhjapoolsemad alad) ja Aasiat kuni Mongooliani. Eestis on levinud rohkem Lõuna- ja Lääne-Eestis, saartel ja rannikul kuni Pirita jõeni. Kirde-, Põhja- ja Kesk-Eestis on haruldasem.
Arvukus Soodsates elupaikades võib olla sage, kuid viimasel ajal on muutunud haruldasemaks.
Elupaik ja -viis On seotud peamiselt niiskete aladega - jõgede, järvede ja tiikide kallastega, niiskete metsade ja lamminiitudega. Lääne-Eestis ka mererandades. Tihti elab aedades ja võib tungida ka hoonetesse. Nastikud varjuvad puujuurte alla, kivihunnikutesse, näriliste urgudesse ja sõnnikuhunnikutesse, kuid võivad metsakõdusse ka ise käike rajada. Nastik võib ujuda vees ja sukelduda mitmekümneks minutiks. Oktoobrist märtsi-aprillini talvituvad näriliste urgudes või kändude all kas üksikult või mitmekesi koos. On päevase eluviisiga, kuid toitu püüab hommikul ja õhtul.
Toitumine Toitub väikestest konnadest ja konnakullestest, ka sisalikest väikestest lindudest ja nende poegadest, mügri ja ondatra vastsündinud poegadest. Noored nastikud püüavad ka maapinnal liikuvaid putukaid. Väikesi kalu söövad harva.
Sigimine Paaritumine leiab aset aprilli lõpus või mais. Juulis või augustis muneb emane niiskesse ja sooja kohta - langenud lehtede alla, samblasse, sõnnikuhunnikusse või vanadesse kändudesse - 6-30 muna. Ühte kohta võib muneda ka mitu emast nastikut. Muna läbimõõt on 18-27 mm.
Areng Inkubatsioon kestab 5-8 nädalat, pojad kooruvad augusti lõpus või septembris ning on koorudes 15-19 cm pikad. Nad roomavad kohe laiali ja alustavad iseseisvat elu. Nastiku eluiga võib ulatuda 16 aastani.
Koht ökosüsteemis Vaenlasteks on madukotkad, toonekured, rebased, nugised, kährikud. Nastiku mune ja noorloomi võivad hävitada rotid.
Ohustatus ja kaitse Arvukust vähendavaks faktoriks on loodusmaastike vähenemine seoses inimtegevusega. Kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti roomajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate roomajate liiginimekiri