1. Eesti roomajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate roomajate liiginimekiri

 Arusisalik

 

Eesti roomajate süstemaatiline nimestik

  


I selts: SOOMUSELISED, SQUAMATA

1. sugukond: Sisaliklased, Lacertidae

1. Arusisalik, Lacerta vivipara Jacquin
2. Kivisisalik, Lacerta agilis L.


2. sugukond: Vaskuslased, Anguidae

3. Vaskuss, Anguis fragilis L.


3. sugukond: Nastiklased, Colubridae

4. Nastik, Natrix natrix L.


4. sugukond: Rästiklased, Viperidae

5. Rästik, Vipera berus L.