Lainjas kaksikhammas
(Dicranum polysetum)

Lainjas kaksikhammas on pisut vähem levinud, kui harilik kaksikhammas. Erinevalt harilikust kaksikhambast eelistab ta kuivemaid kasvukohti. Nii kasvab ta eelistatult nõmmedel või palumetsas. Lainja kaksikhamba meelispaikadeks on just okasmetsad, sest ta armastab happelist pinnast. Happeline pinnas on aga ju just okasmetsades, sest varisenud okaste lagunemisel tekibki happeline huumus. Huumus meeldib lainjale kaksikhambale väga.

Siiski ei kasva lainjas kaksikhammas alati harilikust kaksikhambast eraldi, nagu võiks arvata nende kasvukohtasid kõrvutades. Lainjas kaksikhammas kasvab mõnikord ka laaniku- ja palusamblapuhmikutes ning isegi hariliku kaksikhamba polstri sees. Tihti võime leida ka ainult lainjast kaksikhambast koosnevaid ilusaid murulapikesi. Kuna aga nende kahe kõige tavalisema kaksikhamba kasvukohad võivad kattuda, siis peame leidma nende eristamiseks teisi tunnuseid. See ülesanne polegi väga keeruline – tarvitseb meil vaadata lainja kaksikhamba liiginime. Nii peaksime otsima kuskilt selle sambla lainjat kohta. Kuna lehtsamblad koosnevad peamiselt varrest ja lehtedest, siis ei ole seegi ülesanne raske. Lainja kaksikhamba lehtede ülaküljed ja ka servad on täiesti selgelt lainelised. Nende kurrud asetsevad ristipidi kitsal pika terava tipuga lehel. Kui olete samblaid juba rohkem tundma õppinud ja ka metsas piisavalt jalutanud, siis pole aga nende kahe liigi eristamiseks vajagi samblataime maast üles tõmmata. Oskuslik vaatleja märkab, et lainjas kaksikhammas on märgatavalt suurema ja tugevama kasvuga. Kui harilik kaksikhammas on harilikult alla kümne sentimeetri pikk, siis lainjas on üle kümne. Ka lainja kaksikhamba lehed on mõne millimeetri võrra pikemad.

Kaksikhammaste perekonna üheks tunnuseks on risoidid ümber tugeva kaheharulise varre. Ilmselt kaheharulisest varrest ongi tulnud nimetus "kaksikhammas". Risoidid on nagu peenikesed niidid, mis aitavad samblataimel vett koguda ja hoida. Neil on enam-vähem samasugused ülesanded nagu juurtel, kuid nad on lihtsama ehitusega. Lainjal kaksikhambal on risoide rohkem kui teistel kaksikhammastel ja need moodustavad ilusa valkja või helepruuni viltja kihi.