Avalehele

Õpetaja materjalid:

 Teooria:
Probleemide lahendamine ja otsuste tegemine
Keskkonnaalaste otsuste langetamine
Kuidas toimub otsusele jõudmine?
Kuidas aitab rühmatöö otsuseid langetada?
Kuidas rakendada rollimängu meetodit?

Tööjuhendid:
Õpetaja konspekt tööks klassis
Õpetaja konspekt tööks arvutikeskkonnas

Õpilaste materjalid:

Tööjuhendid:
Rühmatöö ülesanded rollirühmas
Rühmatöö ülesanded ekspertrühmas

Täiendavad materjalid:
Probleemitutvustus
Rollitutvustused:
Tootja
Müüja
Ostja
Keskkonnakaitsja
Lisamaterjalid:
Teadmisi pakenditest
Seadused
Majandus
Eetika