Sabatihane

Liiginimi eesti keeles Sabatihane
Liiginimi ladina keeles Aegithalos caudatus (L.)
Rahvapäraseid nimesid Metstihane, lumelind, siidisaba.
Kehamõõtmed Keha pikkus 10...17 cm, tiiva pikkus 5,9...6,6 cm.
Kehamass Kehamass tavaliselt kuni 8,1...10,7 g.
Levik Levinud üle kogu Eesti, vastavalt sobiva pesitsusbiotoobi olemasolule. Üldiselt on liik levinud peaaegu kogu Euroopas, Edela-Aasias ja Siberis.
Arvukus Arvukus on püsinud stabiilsena 5...15 tuhande pesitsuspaari juures.
Elupaik ja -viis Elupaigaks on niisked ja soised sega- ja lehtmetsad, puisniidud ning kõrgvõsad. Pesitsusajal elutseb paarides, ülejäänud ajal hulgusalkades. Päevase eluviisiga.
Ränne Sabatihane esineb aastaringselt, palju on läbirändajaid.
Toitumine Putuktoiduline lind, kelle põhitoiduks on põhiliselt väikesed mardikad.
Pesitsemine Pesakoha valib emalind. Pesa ehitavad mõlemad vanalinnud. Pesa ehitatakse, kas tihedalt vastu puutüve toetuvana, või rippuvana ja peente okste külge punutuna jämedama puuoksa külge. Pesa on ovaalne, üleni kinnine paksuseinaline ehitis ümara lennuavaga külje ülaosas. Täiskurnas on 8...13 muna. Munad on valged, punapruunide täppidega.
Areng Haudevältus 12...14 päeva. Haub emaslind üksi. Poegade toitmisega tegelevad mõlemad vanalinnud. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast kahenädalastena. Suguküpsuse saavutavad järgmisel kevadel. Keskmine eluiga 1,2...1,6 a.
Koht ökosüsteemis Piirab sega- ja lehtmetsades taimtoiduliste ja röövtoiduliste putukate levikut.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri