Metskiur

Liiginimi eesti keeles Metskiur
Liiginimi ladina keeles Anthus trivialis
Rahvapäraseid nimesid Mahlalind, sookiur, nõmmekiur, soolõoke, rabalõoke, metsalõgu, metspiuksuja, puukiur, puulõoke, puusiisike, peibelane
Suurus Kehapikkus 14-16 cm, tiibade siruulatus 26-30 cm. Kaal 19-25 g.
Levik Levinud Euraasia metsa- ja metsastepivööndis. Talvitusalad asuvad Aafrikas lõuna pool Sahara kõrbe ning Indias. Eestis üldlevinud haudelind.
Arvukus Eestis pesitseb 300 000 - 600 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis

Asustab poolavamaastikke: metsaservi ja -lagendikke, raiesmikke, puisniitusid ja võsaservasid, puisrabasid, männikuid jt hõredaid metsi. Paljudes poolavamaastikes on metskiur üks tavalisemaid haudelinde. Tegutseb maapinnal ja puude otsas. Lendab järguliselt, vibutab nõrgalt sabaga. Laulab nii lennul kui ka puu otsas istudes.
Ränne Rändlind. Saabub aprillikuu jooksul, mais on ulatuslik läbiränne. Lahkumine toimub peamiselt septembri teisel poolel, üksikuid linde võib kohata veel novembri alguseni.
Toitumine Toiduks on putukad ja nende vastsed, vähesel määral ka seemned. Taimset toitu sööb tavaliselt peale pesitsusaega.
Pesitsemine ja areng
Pesa hakkab kiurupaar ehitama maikuu keskel maapinnale rohttaimede varju kuivadest taimevartest ja rohulibledest. Oma kujult on see kausjas ja lihtne, kuid väga hästi viimistletud. Emaslind muneb mai lõpupoolel 4-6 muna, mida haub 10-12 päeva. Linnupojad ukerdavad pesast välja paari nädala pärast, kuid ei oska veel kohe lennata ja nii veedavad nad mõne päeva kõrgesse rohtu peitunult. Lendamise saavad metskiurupojad selgeks juunikuu teisel poolel.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid arvukus on languses nii Eestis kui ka maailma mastaabis. Suurimad ohud on metsamajanduspoliitikast tulenev intensiivne majandamine ning looduslike vaenlaste asurkonna suurenemine (rebased ja kährikud).

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri