Punapea-vart

Liiginimi eesti keeles Punapea-vart
Liiginimi ladina keeles Aythya ferina
Rahvapäraseid nimesid Tulisilm, tulisilmapart, hallpart, rohupart
Suurus Kehapikkus 42-49 cm, tiibade siruulatus 67-75 cm, kaal 770-970 grammi.
Levik Levinud Euraasia metsa- ja metsastepivööndis Briti saartest Baikalini. Levila põhjapiir ulatub Kagu-Skandinaaviasse, lõunapiir Musta mereni. Talvitusalad asuvad Lõuna-Euroopas ning Põhja- ja Ida-Aafrikas, idapoolsele populatsioonile Lõuna-Aasias ja Jaapanis. Eestis hajusalt levinud rändlind, keda enam leidub Lõuna-Eestis, Lääne-Eesti saartel ja rannikualadel.
Arvukus Eestis pesitseb 300-600 haudepaari. Talvitub 5-30 isendit.
Elupaik ja -viis Asustab mitmesuguseid toitaineterikkaid ja taimestikurohkeid merelahtesid, rannikulõukaid, roostikke, järvi ning kalatiike.
Ränne Levila põhjaosas rändlind, lõunaosas hulgulind. Meile saabub märtsi lõpus-aprilli esimesel poolel. Kevadine läbiränne on vähene, sügisränne rohkearvuline - kestab septembrist oktoobri lõpuni. Üksikud isendid talvituvad.
Toitumine Omnivoorne. Sööb erinevaid taimeosi, aga ka vees elavaid putukaid ja nende vastseid, limuseid, usse, kahepaikseid ja väikseid kalu.
Pesitsemine ja areng
Meelispesitsuspaikadeks on vaba vee laikudega vahelduvad roostikud. Pesa ehitab kas vee lähedale kaldataimestiku varju või poolujupesana veetaimestiku keskele. Selleks on suur taimedest ehitatud kuhil, mille keskel on lohk. Mai teisel poolel muneb emaslind pessa 6-10 rohekat muna. Juuni esimesel poolel kooruvad munadest pojad ja samal ajal kogunevad isalinnud suurtesse sulgimissalkadesse. Juuli lõpus-augusti alguses pojad lennuvõimestuvad.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu Eestis looduskaitse alla. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik langeva arvukuse tõttu hinnatud ohualtiks. Ohuteguriteks on elupaikade kadu maakasutuse muutuste tõttu, kiskjate, sh võõrliikide arvukuse tõus, jahipidamine inimeste poolt ja kliimamuutused.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri