Laanepüü

Liiginimi eesti keeles Laanepüü
Liiginimi ladina keeles Bonasa bonasia
Rahvapäraseid nimesid Räbtsik, metsapüü, püü, püvi, laaspüvi, kõrvepüü
Suurus Kehapikkus 39-43 cm, tiibade siruulatus 48-54 cm. Kaal 250-450 g.
Levik Levinud Euraasia metsa- ja metsastepivööndis, mägimetsades Ida-Prantsusmaast ja Norrast Kolõma ülemjooksu, Ohhoota mere ranniku, Hokkaido ja Kesk-Koreani. Mandri-Eestis kõikjal levinud arvukas haudelind.
Arvukus Eestis pesitseb 20 000 - 25 000 haudepaari.
Ränne Kogu levila ulatuses paigalind, esineb aastaringselt.
Elupaik ja -viis Tegutseb aastaringselt nii maapinnal, kui puudel. Tihedalt seotud kuusepuistutega. Marjade valmimisel siirdub laanepüü erinevat tüüpi metsadesse, talve veedab lepa- ja kasepuistutes.
Toitumine Toitub marjadest, seemnetest ja selgrootutest loomadest. Talvel sööb lehtpuude pungi.
Pesitsemine ja areng
Mängud toimuvad nii hilissügisel kui ka varakevadel. Enamik paare moodustub juba sügisestel mängudel. Pesa kujutab endast põõsa või puu alla kraabitud väikest lohku, mis on vooderdatud puulehtede ja rohuga. Harva teeb pesa puu otsa vanasse viupesasse. Munemist alustab emaslind aprilli keskpaigas, kurnas võib olla 6-15 muna, mida haub 22-27 päeva. Pojad lahkuvad pärast koorumist pesast ja on võimelised lendama juba kolme nädala vanuselt. Emaslind hoolitseb tavaliselt poegade eest 30-40 päeva, kuid pesakond võib kokku jääda ka kuni paaride moodustumiseni.
Looduslikud vaenlased Täiskasvanud isendite vaenlasteks on suuremad kullilised ning väikekiskjad, vähemal määral kakulised. Pesadest umbes 2/3 hävitatakse nugiste, kärpide, rebaste ja metssigade poolt.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitsealuste liikide III kategooriase. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid langeva arvukusega. Ohuks on elupaikade kadu, intensiivne metsamajandamine ja jahipidamine.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri