Karvasjalg-viu

Liiginimi eesti keeles Karvasjalg-viu
Liiginimi ladina keeles Buteo lagopus
Rahvapäraseid nimesid Taliviu
Suurus Kehapikkus 49-59 cm, tiibade siruulatus 123-140 cm. Kaal 520-1370 grammi, emased on isastest suuremad.
Levik Karvasjalg-viu on põhjamaade haudelind, kelle pesitsusalad asuvad 61. laisukraadist põhjas - Skandinaavias ja Põhja-Soomes, Siberis, Alaskal ja Põhja-Kanadas.
Arvukus Eestis ei pesitse, kuid on tavaline läbirändaja ja talvituja - talvine arvukus on 50-300 isendit.
Elupaik ja -viis Tegutseb hõredamates metsades ja avamaastikul, mererannikul, niitudel, soos ja põldudel.
Ränne Kevadine läbiränne algab märtsi keskel ja lõpeb mai alguses, sügisene kestab septembrist oktoobrini.
Toitumine Toitub pisiimetajatest ja maapinnal tegutsevatest lindudest.
Pesitsemine ja areng Eestis ei pesitse. Ehitab pesa mäenukkidele ning tundrajärsakute nõlvadele. Heal närilisteaastal pesitsetakse laial alal ja edukalt, kehval aastal vaid parimates kohtades ja väheste järeltulijatega või jääb pesitsemine üldse vahele. Emane muneb aprillist juunini kehval aastal 1-3, heal aastal 4-7 muna ja haub neid umbes 30 päeva. Peale koorumist hoolitsevad poegade eest mõlemad linnud. Lennuvõimeliseks saavad pojad 39-43 päevaselt. Peale pesast lahkumist hoolitsevad vanemad poegade eest veel ca 2-4 nädalat, mõnikord isegi kuni rändeni.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on karvasjalg-viu soodsas seisundis olev liik.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri