Ohakalind

Liiginimi eesti keeles Ohakalind
Liiginimi ladina keeles Carduelis carduelis
Rahvapäraseid nimesid Tiglits, lepalind, pajulind.
Suurus Kehapikkus 12-13,5 cm, tiibade siruulatus 21-25 cm, kaal 15-19,5 grammi.
Levik On levinud suuremas osas Euroopast, va selle põhjaosa, Põhja-Aafrikas, Edela-Aasias ja Lõuna-Siberis kuni Irkutskini. Eestis levinud võrdlemisi ühtlaselt ja arvukalt.
Arvukus Eestis pesitseb 30 000 - 40 000 haudepaari, talvitub 10 000 - 40 000 isendit.
Elupaik ja -viis Eelistatud elupaigad on pargid ja kalmistud, eramurajoonid, rikka haljastusega asulad, puisniidud ning vahel ka noorte kuuskedega salud. Elutseb väikeste salkadena.
Ränne Osaliselt paiga-, osaliselt rändlind. Rändav osa populatsioonist saabub märtsis ja aprillis, sügisene (läbi)ränne kestab septembri keskpaigast oktoobri lõpuni.
Toitumine Peamiselt seemned, kuid pesitsusajal ka putukad.
Pesitsemine ja areng
Meisterdab taimevartest, kõrtest, niinest ja taimevillaga vooderdatud pesa kas metsaserva, parki või puiesteedel asuvatele puudele, tüvest kaugele ulatuvate tihedate okste vahele. Pesapuuks valib parema meelega okaspuu. Pesa on väljastpoolt üleni ämblikuvõrguga kaetud. Mais-juunis muneb emaslind 5 helesinist tumedalaigulist muna, mida haub 15 päeva. Poegade toidulaua eest hoolitseb alguses emaslind, hiljem toidavad noori mõlemad vanemad vaheldumisi. Esimestel paaril kolmel päeval toidetakse putukatega, hiljem toituvad seemnetest, mida vanalind oma pugus pehmendab. Pojad lennuvõimestuvad 12-13 päeva vanuselt.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu kaitsealuste liikide hulka. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on soodsas seisundis, kuid langeva arvukusega. Üheks ohuks on nende pidamine puurilinnuna - populatsioonide kahanemine viib hinna kõrgeks ja suurendab veelgi illegaalset püüki.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri