Porr

Liiginimi eesti keeles Porr
Liiginimi ladina keeles Certhia familiaris
Rahvapäraseid nimesid Tikk, krabi, piibutaja
Suurus Kehapikkus 12,5-14 cm, tiibade siruulatus 17-21 cm, kaal 7-10 grammi.
Levik Levikuala ulatub Iirimaast läänes Sahhalini ja Jaapanini idas. Euroopas hõlmab levikuala suure osa maailmajao pindalast - liik puudub äärmises põhjaosas ning puudub või on ainult kohati levinud Euroopa lõuna- ja edelaosas. Eestis levinud vastavalt sobiva pesitsusbiotoobi olemasolule.
Arvukus Eestis pesitseb 60 000 - 100 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Elupaigaks on kuusikud ja kuuse-segametsad, kuid esineb ka teistsugustes metsades. Inimest kardab vähe, võib pesitseda ka rohkelt külastatavates suurtes parkides või kalmistutel.
Ränne Peamiselt paigalind. Mõningast rännet võib esineda märtsis-aprillis ning septembris-oktoobris.
Toitumine Toitub puutüvel elavatest putukatest ja muudest selgrootutest.
Pesitsemine ja areng
Pesitsusterritooriumite piirid täpsustatakse isaslindude vahel juba märtsis. Samal ajal alustatakse mängu, mille käigus emaslinnule aeg-ajalt mõni toidupala antakse ja seiratakse teda mängulennul laperdavate tiibadega. Pesa ehitab porr puutüve ja sellest eraldunud koore vahele või tüve harunemiskoha lõhesse. Pesa koosneb kiududest, laastukestest ja samblast ning on vooderdatud jõhvide ja sulgedega. Pessa muneb emaslind 4-8 valget, punapruunide täppidega muna, mida haub 13-15 päeva. Poegade toitmisega tegelevad mõlemad vanalinnud. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast kahenädalastena. Pesast väljudes oskavad nad juba üsna hästi lennata, kogunevad lähestikku mõnele oksale ja lasevad end vanalindudel toita, peitudes hädaohu korral. Paari nädala kestel viibivad veel pesa läheduses ja ööbivad sageli rähnide poolt puutüvedesse raiutud koobastes. Seejärel läheb pesakond laiali.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis. Looduslikeks vaenlasteks on rähnid, oravad ja kärplased, kes ohustavad eelkõige pesi ja noorlinde.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri