Valge-toonekurg

Liiginimi eesti keeles Valge-toonekurg
Liiginimi ladina keeles Ciconia ciconia
Rahvapäraseid nimesid Toona-, tooni-, toonkurg, lastetooja, titekurg, pikk-koib, pikknokk, valge kurg, toona, toonekas, pugu, pugukurg.
Suurus Kehapikkus 95-110 cm, tiibade siruulatus 183-217 cm, kaal 2,3-4,4 kg.
Kehamass Tavaliselt 3,2 - 4,0 kg. Kaal kõigub sõltuvalt aastaajast ja toiduküllusest, varakevadel on eriti lahja.
Levik Peamised pesitsusalad asuvad Euroopas, Eesti on levila põhjapiiril, kuid siin on liik tavaline. Pesitsusala lõunapiir jääb Vahemere äärde ja Kaukaasiasse. Talvitusalad asuvad Niiluse ääres ja Sahara kõrbest lõunas kuni Lõuna-Aafrikani välja.
Arvukus Eestis pesitseb 4500-5500 haudepaari.
Elupaik- ja viis Pesitseb meil peaaegu eranditult kultuurmaastikus inimese vahetus läheduses. Ülimalt pesapaigatruu lind ja uute alade hõlvamine toimub aeglaselt.
Ränne Saabub Eestisse enamasti aprillis ja lahkub augusti teisel poolel või septembris.
Toitumine Toitub kõigest, millest jõud üle käib ja mida on saada: vihmaussid, putukad, hiired, mutid, konnad, kalad, maod.
Pesitsemine Pesapaiga valikul on valge-toonekurg alati sõltunud inimesest: pesitsevad peamiselt katustel, korstnatel või puu otsa pandud pesaalustel. Eestis on valge-toonekured hakanud järjest rohkem pesitsema elektripostidel. Muneb 2-5 muna, haudumine kestab 30 päeva, pesas kasvab üles keskmiselt 2-3 poega. Nii isas- kui emaslind hauvad mune ja tassivad poegadele toitu. Pojad lennuvõimestuvad tavaliselt augusti alguses ja hakkavad mõne nädala möödudes ise toitu otsima.
Ohustatus ja kaitse Valge-toonekurg kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse. Üldjoontes on liik soodsas seisundis. Kogu levila ulatuses peetakse peamiseks ohuks põllumajanduse intensiivistumist ja taimekaitsemürkide kasutamist. Samuti ohustavad teda maanteeliiklus ja elektriliinid, Lääne-Euroopa asurkond kahaneb pidevalt alade linnastumise ja tööstuse arenemise tõttu.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri