Must-toonekurg

Liiginimi eesti keeles Must-toonekurg
Liiginimi ladina keeles Ciconia nigra
Rahvapäraseid nimesid Pivalind
Suurus Kehapikkus 70-80 cm, tiivapikkus keskmiselt 54 cm, kaal keskmiselt 3 kg.
Levik Levila ulatub Portugalist Sahhalinini ning Jakuutiast Iraanini, eraldi populatsioon pesitseb Lõuna-Aafrikas. Euroopa mandriosas pesitseb kõigis suuremates riikides. Talvitub Aafrikas, Saharast lõunas, ekvaatori ületab harva. Eesti asub must-toonekure levila loodeserval, levinud väga hajusalt.
Arvukus Eestis pesitseb 40-60 haudepaari.
Elupaik ja -viis Eestis on elupaigad, eriti pesitsuskohad, suhteliselt kaugel inimtegevusest - pesitseb peamiselt vanades metsamassiivides, raskesti ligipääsetavates soodes, lagedate kallastega jõgede või järvede läheduses. Üksindust armastav lind, tavaliselt on pesade kaugus üksteisest üle 6 km.
Ränne Rändlind. Eestisse saabub märtsi teisel poolel või aprillis ja hakkab taas lõuna poole liikuma augusti alguses.
Toitumine Eelistab loomset toitu: peamiselt kalu, aga sööb ka konni, veeputukaid, harva roomajaid ja veetaimi. Toitu otsides teeb ta pikki rändeid oma pesapaigast eemal.
Pesitsemine ja areng
Eelistab Eestis pesa ehitada (vana) metsamassiivi sisemusse. Kuna pesa püütakse ehitada külgoksale tüvest eemale, siis selleks sobivad hästi üksikud suured tammed, mida leidub rohkem Lääne-Eestis. Mujal pesitsetakse enam haabadel ja mändidel. Üks paar võib eri aastatel kasutada erinevaid pesi, mis asuvad üksteisest kuni paarikümne kilomeetri kaugusel. Sama pesa kasutab hulk aastaid järjest. Ehitusmaterjaliks oksad, mille seob savi, mulla ja mätastega. Muneb enamasti neli muna, milledest mõni on viljastamata ja ei hakka arenema. Haudumine võib kesta kuni poolteist kuud. Seejärel kooruvad tihedalt udusulgedega kaetud pojad, kes alles rohkem kui kuu möödudes on võimelised jalgadele tõusma. Kui pesas on istutud 50 päeva, on pojad muutunud juba vanematest raskemateks, aga väljalennuni kulub veel paar nädalat.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitstavate liikide I kategooriasse. Liiki ohustavad tegurid on pesapaikade vähenemine ja nende kehv kvaliteet, toitumisalade degradeerumine (metsakuivendus); otsene häirimine pesitsusajal; ohud rändel ja talvitusaladel (sh keskkonnamürgid). Liik on rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi soodsas seisundis, samas on teada, et ajalooliselt oli nende areaal palju laiem ja arvukus suurem.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri