Roo-loorkull

Liiginimi eesti keeles Roo-loorkull
Liiginimi ladina keeles Circus aeruginosus
Rahvapäraseid nimesid Rookull, sookull, lahekull, pardikull
Suurus Kehapikkus 43-55 cm, tiibade siruulatus 115-140 cm. Kaal emaslinnul 420-540 ja isaslinnul 615-840 grammi.
Levik Pesitsusalad asuvad Euraasia parasvöötmes kuni Baikali järveni idas, Euroopas asub levila põhjapiir Lõuna-Soomes. Talvitusalad on Euroopa asurkonnal Vahemere ääres või Kesk- ja Ida-Aafrikas, Aasia asurkonnal Indias ja Pakistanis.
Arvukus Eestis pesitseb 1000-1300 haudepaari.
Elupaik ja -viis Eelistab ulatuslike roostikke ja nendega piirnevaid soiseid niite, samuti võib teda leida soodes ja rabades. Rändel esineb ka rannikualadel.
Ränne Rändlind. Saabub märtsi lõpus või aprilli alguses ja lahkub septembri lõpus-oktoobris.
Toitumine Toiduks on igasugused väiksemad närilised, vesimutid, kuni pardisuurused linnud (peamiselt lauk), linnupojad ja munad, kahepaiksed, surnud või haiged veepinnal hulpivad kalad. Osav pesarüüstaja.
Pesitsemine ja areng
Pesa ehitab keset roostikku madalasse vette või selle lähedale kuivale maale. Pesa ehitusmaterjalina kasutab enamasti roogu, maismaapesades leidub ka lehtpuude oksi, heina ja puitunud taimevarsi. Pesa läbimõõt on umbes meeter, pesalohu vooderdab roolehtede ja kuluga. Aprilli keskel muneb emaslind 3-6 muna, mida ta üksi 31-38 päeva haub. Pojad kooruvad juuni keskel ja peidavad end üsna varsti pärast seda roogu, kus redutavad kuni lennuvõimestumiseni juuli teisel poolel.
Ohustatus ja kaitse Roo-loorkull kuulub looduskaitsealuste liikide III kategooriasse. Looduslikeks vaenlasteks on kärplased ja suuremad kullilised. Inimteguritest ohustavad teda elupaikade kadu märgalade kuivendamise tõttu, pestitsiidide kasutamine ja pliimürgistus saakloomade kaudu. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis ja stabiilse arvukusega.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri