Kodutuvi

Liiginimi eesti keeles Kodutuvi
Liiginimi ladina keeles Columba livia domestica
Rahvapäraseid nimesid Linnatuvi, majatuvi
Suurus Kehapikkus 30-36 cm, tiibade siruulatus 62-68 cm. Kaal 315-410 grammi.
Levik Lind on looduslikult levinud alates Kesk-Aafrikast, Araabia poolsaarest, Lõuna-Indiast ja Kesk-Hiinast Briti saarte, Karpaatide, Krimmi ja Lõuna-Uuraliteni. Kaljutuvi kodustatud taasmetsistunud vormid on aga levinud inimkaaslejatena alates Kesk-Skandinaaviast kuni Ussuurideni ning Austraalias. Eestis levinud paigalind, kelle levik on tugevalt seotud inimasustusega.
Arvukus Eestis pesitseb 30 000 - 60 000 paari.
Elupaik ja -viis Eestis on liik seotud vaid inimtekkeliste elupaikadega, olles arvukam linnades ja suuremates asulates. Teadaolevalt pesitseb meil vaid tehisvormides. Maapiirkondades võib olla arvukas põllumajandusettevõtete läheduses, eriti sobilikud kohad on karjalaudad ning teraviljakuivatid ja –veskid.
Ränne Paigalind.
Toitumine Toitub otse asulas või selle läheduses põldudel ning aedades. Toit peaaegu eranditult taimne. Tänu söötmisele on linnud õppinud toiduks kasutama ka inimesele mõeldud toiduaineid (teraviljatooted, jäätmed) ning talvel on see kohastumus nende põhiliseks äraelamisvõimaluseks.
Pesitsemine ja areng
Pesa ehitab inimasulatesse, kõige sagedamini majade pööningutele, katuste alla, väljaulatuvatele karniisidele, müüridesse. Pesaehituses kasutab selle vahetus läheduses kõige enam leiduvaid materjale. Sageli on pööningutel munad munetud paljale kivile. Tuvi pesitseb suve jooksul kaks korda märtsist septembrini, vahetevahel lausa aastaringselt. Muneb kaks lumivalget vutimuna suurust muna, mida hauvad mõlemad vanalinnud 16-19 päeva. Pojad saavutavad lennuvõime tavaliselt kolmenädalastena, kuid vanemad toidavad neid kuni viis nädalat.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla. Vaenlasteks on tuvidele eelkõige kassid, kajakad ja varesed. Tihedama asustuse korral levivad neil aeg-ajalt viirushaigused, mis võivad põhjustada lindude massilist hukkumist, eriti linnades.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri