Ronk

Liiginimi eesti keeles Ronk
Liiginimi ladina keeles Corvus corax (L.)
Rahvapäraseid nimesid Kaaren, rongas, krongi-jaagup, kronks, korp, valge lind.
Kehamõõtmed Tiiva pikkus 40,0...44,5 cm
Kehamass Kehamass tavaliselt 1,1...1,3 kg.
Levik Levinud üle kogu Eesti vastavalt sobiva pesitsusbiotoobi olemasolule. Üldiselt on liik levinud valdavas osas Euroopas ja Aasias.
Arvukus Arvukus on 3...5 tuhat pesitsuspaari.
Elupaik ja -viis Elupaigaks on lagedad kultuurmaastikud. Pesitseb mitmesugustes metsades. Pesitsusajal elutseb kolooniates. Päevase eluviisiga.
Ränne Ronk on Eestis paigalind.
Toitumine Segatoiduline lind, kelle toiduks on nii haiged või haavatud linnud kui ka väiksemad imetajad ning putukad, igasugune taimne toit ja raibe.
Pesitsemine Pesitseb okasmetsades ja pesa ehitab peaaegu eranditult männile, enamasti kõrgele selle võrasse. Võib kasutada ühte pesa mitu aastat järjest. Pesa koosneb okstest ja raagudest, sees on pehmem materjal. Kurnas on 4...6 muna, mis rohekashallid ja tumepruunide laikudega.
Areng Haudevältus umbes 19...21 päeva. Haub arvatavasti ainult emaslind. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast umbes ühe kuu vanustena. Suguküpsuse saavutavad järgmisel kevadel. Keskmine eluiga 1,2...1,6 a.
Koht ökosüsteemis Ronk hävitab ühelt poolt igasuguseid kahjurputukaid, kuid teiselt poolt on ta kahjulik lind igasugustel jahimaadel ja lindude asundeis.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu kaitstavate liikide hulka.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri