Ronk

Liiginimi eesti keeles Ronk
Liiginimi ladina keeles Corvus corax
Rahvapäraseid nimesid Kaaren, rongas, krongi-jaagup, kronks, korp, valge lind
Suurus Kehapikkus 54-67 cm, tiibade siruulatus 115-130 cm, kaal 1-1,4 kg.
Levik Levinud kogu Euraasias, v.a Kagu-Aasia, Aafrika põhjaosas ja Põhja-Ameerikas: Kanadas, Gröönimaa lääneosas, USA lääneosas ja paiguti Kesk-Ameerikas. Eestis laialdaselt levinud vastavalt sobiva pesitsusbiotoobi olemasolule.
Arvukus Eestis pesitseb 4000 - 5000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Eelistab pesitseda erinevates okasmetsades, toitudes sealjuures avamaadel. Osa populatsioonist kasutab elupaigana erinevaid rannikumetsi ja väikeseid merelaide. Viimaste aastakümnete jooksul on liik kohastunud pesitsema ka inimese läheduses, näiteks autoteede äärde jäävates metsades, asulates, elektriliinipostidel ja isegi linnades.
Ränne Kogu levila ulatuses suhteliselt paikne liik. Mitte-pesitsejad isendid on vähem paiksed ning võivad nii kevadel kui sügisel regulaarselt 300 km ala ulatuses liikuda.
Toitumine Kõigesööja. Toit on väga mitmekesine: haiged või haavatud linnud, väiksemad imetajad, putukad, igasugune taimne toit, jäätmed ja raibe.
Pesitsemine ja areng
Ehitab pesa tavaliselt kõrgele männivõrasse. Võib kasutada ühte pesa mitu aastat järjest. Tavaliselt ei ole linnupaaride pesad teineteisele lähemal kui 1 km, kuid soodsate toitumistingimuste korral võib vahemaa olla vaid 200-300 m. Sügise-talve jooksul mahakukkunud pesad ehitatakse uuesti kuni 200m kaugusele vanast pesapaigast. Ehitusmaterjalidena kasutatakse oksi ja raage, sees pehmemat materjali. Emaslind muneb pessa 4-6 rohekashalli tumepruunide laikudega muna, mida haub 19-21 päeva. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast umbes ühe kuu vanustena. Poegi toidavad mõlemad vanalinnud. Pärast lennuvõimestumist püsivad noorlinnud veel kaua vanadega koos.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu kaitstavate liikide hulka. Teatud kohtades hoitakse nende hävitamisega liigi populatsiooni väikesearvulisena, inimtegevuse tulemusel võivad kaduda neile sobivad pesitsuspaigad.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri