Rukkirääk

Liiginimi eesti keeles Rukkirääk
Liiginimi ladina keeles Crex crex
Rahvapäraseid nimesid Rääk, räägulind, rukkirääkaja, prääks, präägutaja, krääk, rääks, roojarääk, rukkilind, luharääk, heinarääk, rootsi rästas, hoburästas, rukkirästas
Suurus Kehapikkus 22-25 cm, tiibade siruulatus 42-53 cm, kaal 145-165 g.
Levik Levinud Euraasia metsavööndis kuni Baikali järveni idas. Euroopas esineb eelkõige ida- ja Kesk-Euroopas, Saksamaast läänes ja Ungarist lõunas väga hajusad populatsioonid. Talvitusalad asuvad Kagu-Aafrikas, Tansaania ja LAV vahel.
Arvukus Eestis pesitseb 20 000 - 40 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Asustab erinevaid avamaastikke. Puudub vaid paikadest, kus valdavaks suured metsamassiivid ning puuduvad kultuurmaastikud või laiemad jõeluhad. Suurema osa oma elust veedab maapinnal kõrges taimestikus vilja- ja ristikupõldudel, niisketel niitudel, põõsastunud luhtadel ja raiesmikel.
Ränne Rändlind. Saabub enamasti maikuus, sügisränne kestab augustist septembrini.
Toitumine Toit nii loomne kui taimne: putukad, ussid, nälkjad, ämblikud, seemned.
Pesitsemine ja areng
Pesaks on lohk maapinnal rohu ja puhmaste vahel, mille ääristab kõrte ja samblaga.  Pesa läbimõõt on 12-15 cm, kõrgus 7 cm, lohu sügavus 3-4 cm. Pärast 15-17 päevast haudumist tuleb ilmale tavaliselt 9-10 poega. Pojad on pesahülgajad, kes mõni tund pärast koorumist on valmis ringi uitama ning peagi iseseisvuvad.  Ilmselt esineb rukkiräägul kaks kurna aastas, sest munadega pesi võib leida suvi läbi. Hauduma asub emaslind üksi ja alles pärast viimase muna munemist.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitsealuste liikide III kategooriasse. Ohtudeks on intensiivne põllumajandus, lindude hukkumine rohumaade niitmisel ja taimekaitsevahendite kasutus. Looduslikeks vaenlasteks on eelkõige kullilised ja kärplased. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis ja stabiilse arvukusega.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri