Räästapääsuke

Liiginimi eesti keeles Räästapääsuke
Liiginimi ladina keeles Delichon urbicum
Rahvapäraseid nimesid Surtsik, valge-, vilu-, müüri-, katuse-, savi-, pori-, sopa-, läku-, pott-, linna-, purt-, sorts-, vurts-, lärts-, türkpääsuke, -päästlane
Suurus Kehapikkus 13,5-15 cm, tiibade siruulatus 25-29 cm, kaal 12-22 g.
Levik Levinud Lääne-Euroopast Lääne-Siberini ja Põhja-Aafrikast Põhja-Euroopani. Talvitusalad asuvad Aafrikas, Sahara kõrbest lõunas kuni LAV-ini. Eestis üldlevinud inimkaasleja.
Arvukus
Eestis pesitseb 50 000 - 100 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Eestis peamiselt kultuurmaastiku lind, kes eelistab pesitseda kivist või betoonist hoonete räästaste all (kohati 40-200 paariste kolooniatena), kuid kes pesitseb suhteliselt sageli ka looduslikes oludes, moodustades suuri kolooniaid põhjaranniku ja Saaremaa järskudel paekallastel. Mujal maailmas elutsevad ka mägedes ja kaljudel.
Ränne Rändlind ja läbirändaja. Saabub kevadel mai alguses või juba aprilli lõpul. Äraränne kestab kogu augustikuu ja lõpeb reeglina septembri alguses.
Toitumine Püüab toitu alati õhust, enamasti väikeseid mardikaid, sääski ja kärbseid.
Pesitsemine ja areng
Sageli tihedalt koos koloonias suur hulk linnupaare. Pesa ehitavad mõlemad vanemad mudast ja savist ning vooderdavad selle väikeste sulgede, udusulgede või taimekiududega. Mai keskel muneb emaslind 3-7 muna, mida haub 12-13 või kuni 22 päeva. Koorunud pääsupojad viibivad pesas süüa oodates harilikult ligi kolm nädalat, lendamas võib neid näha alates juuni keskpaigast.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all. Räästapääsuke ei kuulu looduskaitse alla. Pahatihti hävitavad inimesed pesi, sest ei soovi neid oma räästa alla. Kui pesale on hea ligipääs, võib räästapääsukest ohustada ka kodukass. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis. Arvukus on languses nii Eestis kui ka maailma mastaabis.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri