Rootsiitistaja

Liiginimi eesti keeles Rootsiitsitaja
Liiginimi ladina keeles Emberiza schoeniclus
Rahvapäraseid nimesid Roovarblane, vesivärb, vesirästas, vesikuningas, kõrkjalind, pajutsirk, pajuharakas, vesitsiitsitaja
Suurus Kehapikkus 13,5-15,5 cm, tiibade siruulatus 21-25 cm, kaal 15-24 g.
Levik Pesitseb kogu Euroopas v.a lõunapoolsemates osades. Samuti pesitseb Kaukaasias ning Venemaal ja Kesk-Aasias. Euroopa asurkond talvitub Lääne- ja Lõuna-Euroopas ning Põhja-Aafrikas, Aasia asurkond eelkõige Kesk-Aasias, Iraanis, Pakistanis ja Hiinas.
Arvukus Eestis pesitseb 50 000 - 100 000 haudepaari. Talvine arvukus 10 - 100 isendit.
Elupaik- ja viis Eelistab niiskeid taimestikurikkaid biotoope (mererannik, väikesaared, sisemaa tasandikud ja roostikud, erinevad märgalad), seega paiku, kus leidub kõrkjaid, pilliroogu ja tihedat rohtu. Väldib suuri metsamassiive ja lagedaid taimestikuta alasid.
Ränne Rändlind. Saabub märtsi lõpus või aprilli alguses, lahkub septembri keskpaigast novembri alguseni. Üksikud isendid võivad talvituda.
Toitumine Sööb võrdselt nii taimset kui loomset toitu: seemned, õrnad taimepungad, putukad, väikesed limused.
Pesitsemine ja areng
Eelistatult pesitseb roostikus, luhtadel, sooaladel ja siseveekogude kaldavööndis. Pesa on hästi varjatud, asudes maas rohu sees või mättal kulu varjus. Harvem võib see asuda ka madalal põõsal. Mai alguseks muneb emaslind enda valmistatud tarna- ja rohukõrtest pessa 4-6 muna, mida haub 12-14 päeva. Pojad jäävad pessa 10-13 päevaks ja sel ajal toidavad neid mõlemad vanemad. Sageli pesitseb suve jooksul 2 korda.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all. Ravhusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid langeva arvukusega.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri