Must-kärbsenäpp

Liiginimi eesti keeles Must-kärbsenäpp
Liiginimi ladina keeles Ficedula hypoleuca
Rahvapäraseid nimesid Metstikk, kadakaharakas, kärbsepüüdja
Suurus Kehapikkus 12-13,5 cm, tiibade siruulatus 21,5-24 cm, kaal 10-17 g.
Levik Pesitseb Euroopas, Aasias ning Loode-Aafrikas. Euroopas hõlmab levikuala enamuse maailmajao pindalast; liik puudub äärmises kirde-, kagu- ja lõunaosas ning Islandil ja Iirimaal. Aasias jätkub levikuala kuni Jenissei jõe ülemjooksuni idas. Talvitusalad asuvad Lääne-Aafrikas. Eestis üldlevinud haudelind.
Arvukus Eestis pesitseb 150 000 - 200 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Pesitseb igasugustes metsades ja puistutes, kui neis leidub pesitsemiseks sobivaid õõnsusi või pesakaste.
Ränne Rändlind. Saabub aprillis ja lahkub augusti lõpus-septembri alguses. Ränne toimub öösel. Talvitusalad asuvad Aafrika savannimetsades.
Toitumine Putuktoiduline. Toitu püüab õhust. Sügisel sööb ka marju.
Pesitsemine ja areng
Isaslinnud saabuvad varem kui emaslinnud ja hõivavad endale pesitsusterritooriumi. Väljavalitud vaba pesaõõnsuse juures tervitab isaslind saabuvat emaslindu erutatud laulu ja pesaõõnsuse näitamisega. Kui emaslind on väljapakutud pesaõõnsusest huvitatud, siis on ka pesakoha valik otsustatud. Kuivanud puulehtede, karvade ja sulgedega vooderdatud pesa ehitatakse puude oksaaukudesse või teiste lindude vanadesse pesaõõnsustesse. Emaslind muneb 6 helesinist muna, mida haub 11-14 päeva. Poegade toitmisega tegelevad mõlemad vanalinnud. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast kahenädalastena.
Ohustatus ja kaitse Ei ole Eestis looduskaitse all, kuid arvukus on langemas. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on soodsas seisundis, aga samuti langeva arvukusega. Looduslikeks vaenlasteks on röövlinnud ja väikekiskjad. Inimmõjudest on ohuks kliimamuutustest tekkiv nihe: saakputukate tippaeg on järjest varem, aga kärbsenäpid selle võrra varem pesitsema ei naase.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri