Metsvint

Liiginimi eesti keeles Metsvint
Liiginimi ladina keeles Fringilla coelebs
Rahvapäraseid nimesid Vihmavint, kasevint, viiksutaja, rüüts, metsavaht, metsvink
Suurus Kehapikkus 14-16 cm, tiibade siruulatus 24,5-28,5 cm, kaal 16-30 g.
Levik Pesitseb kogu Euroopas (v.a. Island) kuni Baikali järveni Siberis. Lõunapoolsetel aladel kohtab liiki pesitsejana ka Vahemere ääres, sh Põhja-Aafrikas. Uus-Meremaal elab introdutseeritud populatsioon.
Arvukus Eesti arvukaim linnuliik. Meil pesitseb 1 600 000 - 2 000 000 haudepaari. Talvitub 2000-4000 isendit.
Elupaik ja -viis Asustab kõige erinevamaid puistuid, pesitsedes nii rabamännikutes ja jõgede luhtasid ümbritsevates pajustikes kui ka suuremates metsamassiivides, linnaparkides ja kalmistutel. Elutseb paarides, väljaspool pesitsusaega võib aga moodustada suuri parvi.
Ränne Eestis peamiselt rändlind, lääne ja lõuna pool hulgu- ja paigalind. Saabub märtsis või aprilli alguses. Isaslinnud saabuvad emastest varem. Sügisränne algab augusti lõpus, kestab oktoobri lõpuni. Väike osa linde jääb meilegi talvituma. Ränne toimub põhiliselt päeval, suurte parvedena.
Toitumine Pesitsusajal toitub putukatest, muul ajal on peamiselt taimetoiduline. Sööb seemneid, kõrsi, pungi, marju.
Pesitsemine ja areng
Varem saabuvad isaslinnud hõivavad omale territooriumi, mille piirid tähistatakse valju laulu saatel. Pesa asukoha valib ja ehitab ainult emaslind. Isaslind saadab teda sageli, enamasti aga on pidevalt tegevuses territooriumi valvamise ja kaitsmisega. Üsna sageli jätab emaslind pesa ehitamise pooleli ja alustab mõne meetri kaugusel uue pesa ehitamist. Pesa on poolkerajas paksuseinaline ehitis peamiselt samblast ja samblikust. Mai alguses muneb emaslind 3-6 sinakat või roosakat muna, mida haub 11-16 päeva. Poegi toidavad mõlemad vanalinnud. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast umbes kahenädalastena. Pärast pesast lahkumist tegutsevad noored mõnda aega pesa lähimas ümbruses ja hoiduvad üksteise lähedale, kuni neid veel toidetakse. Varsti alustavad aga hulguelu, mille käigus moodustuvad rändeparved.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis ja kasvava arvukusega. Looduslikeks vaenlasteks on väikekiskjad ja röövlinnud.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri