Tikutaja

Liiginimi eesti keeles Tikutaja
Liiginimi ladina keeles Gallinago gallinago
Rahvapäraseid nimesid Taevasokk, mögisega, määgats, möhitaja, mäkataja, mõkitaja, mehutaja, mehitaja, mõhutaja, sookits, taevajäär, jumalapäss, hirnatis, hoohirnutis, metshobu, lahelehm, piksekits, tikutis
Suurus Kehapikkus 23-28 cm (sh nokk 7 cm), tiibade siruulatus 39-45 cm, kaal 78-105 g.
Levik Pesitseb Põhja-Euraasias, talve veedab lõunapoolsetest pesitsusaladest ekvaatorini. Euroopa ja Lääne-Aasia populatsioon talvitub Lääne- ja Lõuna-Euroopas, Edela-Aasias, Põhja-Aafrikas ja Alam-Sahara piirkonnas Kongo ja Tansaaniani. Eestis laialt levinud haudelind.
Arvukus Eestis pesitseb 15 000 - 25 000 haudepaari.
Elupaik
Pesitseb erinevat tüüpi niisketel avamaastikel, eelistades soid, luhtasid ja siirdesoosid, kuid ka niisketel niitudel ja heinamaade vesisematel osadel. Lemmikelupaigaks on mätlikud mülkad järvede abajates, kus saab mätaste vahel toitu otsida, ise peaaegu nähtamatuks jäädes.
Ränne Rändlind. Saabub märtsi teisel poolel või aprillis ja lahkub augustist oktoobrini, läänesaartel novembrini. Üksikud isendid (5-30) jäävad Lääne-Eestisse ka talvituma.
Toitumine Sööb usse, putukaid ja nende vastseid, vähem taimede seemneid ja võrseid.
Pesitsemine Pesa ehitab kas mättale või rohu sisse. Pesaks on lihtne kraabitud lohk, mis on seest rohukõrtega vooderdatud. Maikuu esimesel poolel muneb emaslind 4 pruunikat hallide ja pruunide laikudega muna, mida haub 18-22 päeva. Erinevalt enamikest kahlajatest ei suuda tikutajatibud iseseisvalt toituda. Koorunud poegade eest hoolitsevad mõlemad vanalinnud. Teist korda pesitseb juunis, kui esimesed pojad on juba lennuvõimestunud.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla, kuid arvukus on oluliselt langenud ja liik on Eesti Punase nimestiku järgi hinnatud väljasuremisohus olevaks. Liiki ohustab elupaikade kadu (peamiselt kuivendamise tõttu). Samuti on tegu jahilinnuga, keda osades Euroopa riikides kütitakse massiliselt.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri