Merikotkas

Liiginimi eesti keeles Merikotkas
Liiginimi ladina keeles Haliaetus albicilla (L.)
Rahvapäraseid nimesid Merikotkas, valgesulg, helehänd, valgesaba-kotkas, merisääsk.
Kehamõõtmed Suur, väga massiivse kehaehitusega kotkas. Keha üldpikkus on 77 cm, tiiva pikkus isalinnul kuni 65 ja emalinnul kuni 71 cm, tiibade siruulatus kuni 2,3 meetrit.
Kehamass Ligikaudu isalinnul 3,7 ja emalinnul 5,1 kilogrammi. (Kaalutud vaid 1 isend kummastki sugupoolest.)
Levik Merikotkas on levinud Euraasias peamiselt suurte siseveekogude või merede ääres. Eestis esineb üksikutes pesapaikades.
Arvukus Vahepeal oli merikotkas Eestis väljasuremisohus. Sajandivahetusel oli meil neid umbes 30 haudepaari, 70ndatel aga vaid 9...10. Praegu arvatakse olevat 35...40 paari.
Elupaik ja -viis Merikotka elupaigad asuvad niisketes kuuse- segametsades, rabamännikutes ning mereranniku hõredates metsades mitte kaugel veekogust.
Ränne Merikotkas on paigalind, noored hulguvad veidi ringi.
Toitumine Merikotka toitumispiirkonnaks on veekogud. Toitub veelindudest, haigetest ja lõpnud kaladest, on osav veelindude pesarüüstaja. Talvel ründab ka nõrgemaid kitsi, jäneseid ja rebaseid. Toitumisel on küllalt tähtsal kohal raibe, eriti aga randauhutud hülgekorjused.
Pesitsemine Põhiliseks pesapuuks on mänd, millele selle puudumisel järgneb haab. Pikemat aega kasutusel olnud pesapaigas on enamasti mitu pesa. Merikotka pesa on alati kõrgel ladvas ja sinna on vaba võimalik juurdelend.
Areng Aprilli alguses on pesas 2 muna, kuid poegadest üles kasvab enamasti vaid üks. Selle põhjuseks on peamiselt poegade pesasisene kannibalism, rüselused, millede tagajärjeks on enamasti nõrgema linnu pesaservalt alla kukkumine. Haudevältus on merikotkal 35 päeva. Emalind haub, isalind toob talle toitu. Pojad hakkavad pessa toodud toidust jagu saama alles 5...6 nädala vanuselt. 8 nädalaselt juba lahkub pesast. Pesakond püsib koos kuni sügiseni.
Koht ökosüsteemis Merikotkal looduslikke vaenlasi ei ole. Merikotkas kuulub looduskaitsealuste liikide I kategooriasse.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri