Suitsupääsuke

Liiginimi eesti keeles Suitsupääsuke
Liiginimi ladina keeles Hirundo rustica
Rahvapäraseid nimesid Harkhänd, harkpääsuke, harkpäästlane, majasõber, õnnelind, Jeesuse lind, jumala kanake, kodu-, küla-, hoone-, laka-, pööningu-, katuse-, lauda-, hobu-, suigu-, vilu-, külma-, soojapääsuke, siidikeralooja.
Suurus Kehapikkus 17-23 cm (sh saba 3-6,5 cm), tiibade siruulatus 29-32 cm, kaal 15-25 g.
Levik Pesitsusalad asuvad Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas, talvitusalad vastavalt Aafrikas, Kagu-Aasias ja Lõuna-Ameerikas. Eestis tavaline inimkaasleja.
Arvukus Eestis pesitseb 50 000 - 100 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Kultuur- ja avamaastiku liik, pesitseb mitmesugustes ehitistes (laudad, küünid, kuurid), tuulekodade ja sildade all, samas suurtes linnades puudub, esinedes pigem maa-asulates ja taluõuedel. Sageli istuvad telefonitraatidel, katuseharjal või raagus puuokstel, ööbib sageli veekogude ääres roostikus.
Ränne Rändlind, keda võib Eestis kohata aprillist oktoobrini. Moodustab suuri parvi.
Toitumine Toitub lendavatest putukatest: kärbestest, sääskedest, mardikatest, liblikatest, kiilidest. Harva napsavad saagi ka rohult või majaseinalt (ämblik, liblikaröövik), aga peamiselt ikka õhust. Sageli saadab inimest ja teisi soojaverelisi loomi, kelle ümber tiirleb putukaid.
Pesitsemine Looduses rajab pesa koopavõlvi külge, tehismaastikul hoonete pööningutele. Ehitab igal aastal  uue mudast, rohukõrtest ja karvadest tugeva pooliku kausi kujulise pesa, mille vooderdab pehmete rohukõrte, sulgede ja karvadega, mida püütakse sageli õhust. Mai teisel poolel või juuni alguses muneb emaslind 3-7 punakaspruuni täpilist muna, mida haub 14-15 päeva. Jaheda ilma korral võib haudumise aeg pikeneda, sest toiduotsinguiks kulub enam aega. Pojad lahkuvad pesast pärast 19-22-päevast toitmist, misjärel tulevad veel mõne nädala jooksul pessa ööbima ja saavad vanalindudelt toitu, enne kui ise putukaid püüdma asuvad. Suve jooksul pesitsetakse 2, vahel isegi 3 korda.
Ohustatus ja kaitse Eesti rahvuslind. Kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid nii Eestis kui ka maailma mastaabis on arvukus kõvasti langenud. Pesitsusaladel on ohuks põllumajanduse intensiivistumine, eriti loomakasvatuse koondumine suletud farmidesse. Rändeteedel ohustab illegaalne küttimine ja talvitusaladel toidunappus.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri