Punaselg-õgija

Liiginimi eesti keeles Punaselg-õgija
Liiginimi ladina keeles Lanius collurio L.
Rahvapäraseid nimesid Rukkivarblane, pajuharakas, rukkiharakas
Kehamõõtmed Keha pikkus 11...20 cm, tiiva pikkus 9,0...9,8 cm
Kehamass Kehamass tavaliselt 27...32 g
Levik Levinud üle kogu Eesti vastavalt sobiva pesitsusbiotoobi olemasolule. Üldiselt on liik levinud peaaegu kogu Euraasias.
Arvukus Aastas on meil ilmselt 20 000 pesitsuspaari.
Elupaik ja -viis Elupaigaks on igasugused hõredad leht-, sega- ja okaspuistud, kõige sagedamini esineb puisniitudel ja põõsastikkudes. Pesitsusajal elutseb paaridena. Päevase eluviisiga.
Ränne Punaselg-õgija on Eestis rändlind. Saabub meile tavaliselt mai keskel. Esimesena saabuvad isalinnud. Lahkuvad augustis, septembris. Vanalinnud lahkuvad varem kui noored. Ränne toimub öösel ja üksikult. Talvitusalad asuvad Aafrika lõunaosas.
Toitumine Putuktoiduline lind, kelle põhitoiduks on põhiliselt putukad-metsakahjurid. Harva toitub selgroogsetest loomadest. Enne söömist torkab jahisaagi kuhugi terava puuokka või okastraadi otsa.
Pesitsemine Pesa ehitatakse madalale põõsale või hekki. Pesa ehitavad mõlemad vanalinnud. Pesamaterjaliks on peened raokesed ja rohukõrred. Kurnas on 5...7 muna, mis on tavaliselt rohekad. Üldiselt varieeruvad munad nii kuju kui ka värvuse poolest.
Areng Haudevältus 14...16 päeva. Haub emalind. Poegade toitmisega tegeleb peamiselt isalind. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast kahenädalastena. Suguküpsuse saavutavad järgmisel kevadel. Keskmine eluiga 1,2...1,6 a. Maksimaalne eluiga 6 aastat.
Koht ökosüsteemis Piirab igasugustes metsades ja aedades taimtoiduliste ja röövtoiduliste putukate levikut.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri