Punaselg-õgija

Liiginimi eesti keeles Punaselg-õgija
Liiginimi ladina keeles Lanius collurio
Rahvapäraseid nimesid Rukkivarblane, pajuharakas, rukkiharakas
Suurus Keha pikkus 16-18 cm, tiibade siruulatus 24-27 cm, kaal 25-35 g.
Levik Üldiselt levinud Euroopas, kuid puudub Islandil ja Briti saartel ning Ibeeria poolsaare lõunaosas. Levila põhjapiiriks on Botnia lahe põhjaserv. Kagus ulatub levila Kaspia mereni, idas Jenissei jõeni Venemaal. Talvitusalad asuvad Ida- ja Lõuna-Aafrikas.
Arvukus Eestis pesitseb 30 000 - 40 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Elupaigaks on igasugused hõredad leht-, sega- ja okaspuistud, kõige sagedamini puisniidud ja põõsastikud.
Ränne Rändlind. Saabumine tavaliselt mai keskel, lahkumine augustis-septembris.
Toitumine Peamiseks toiduks on suured putukad, harvemini väikesed selgroogsed. Õgijatele on iseloomulik toidutagavarade soetamine, mida nad talletavad teravate oksatüügaste, okaste või okastraadi otsa pistetuna.
Pesitsemine ja areng
Kohe pärast saabumist valib isalind omale pesitsusterritooriumi. Kuni emalinnu saabumiseni on ta loid ja vaikiv, pärast seda muutub aga liikuvaks ja "jutukaks". Pesakoha valib isalind ja pesa ehitavad mõlemad vanalinnud. Pesa ehitatakse tavaliselt madalasse põõsasse, risuhunnikutesse või heki sisse, materjaliks on peened raokesed, sammal ja rohukõrred. Emaslind muneb juunis 5-6 tavaliselt rohekat muna, mida ta üksi 14-16 päeva haub. Poegade toitmisega tegeleb peamiselt isaslind. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast kahenädalastena.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid langeva arvukusega. Ohuteguriks on elupaikade killustumine ja kadu intensiivpõllumajanduse tõttu ja toiduressursi vähenemine pestitsiidide kasutamise tõttu.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri