Kalakajakas

Liiginimi eesti keeles Kalakajakas
Liiginimi ladina keeles Larus canus
Rahvapäraseid nimesid Kalakull, räimekull, kudukajakas, valgepea-kajakas, jääkajakas, tuulekajakas, kaader, lõugas, ratas, mereratas
Suurus Kehapikkus 40-46 cm, tiibade siruulatus 100-115 cm. Kaal 315-580 g.
Levik Levinud üle kogu Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika põhjaosa rannikualade. Eestis harilik haudelind ja läbirändaja.
Arvukus
Eestis pesitseb 7000 - 10000 haudepaari, talvitub 50 000 - 100 000 isendit.
Elupaik ja -viis Peamiselt mererannikul, rannaniitudel ja väikesaartel, samuti asustab sisemaa järvedel olevaid saari ning soid ja rabasid. Sageli tegutseb sadamate läheduses ja saadab laevu. Pesitsusajal on toiduotsinguil niitudel ja põldudel.
Ränne Ränd- ja hulgulind. Talvitub lahtistel vetel, Euroopa asurkond peamiselt Lääne-Euroopas, Vahemere ja Kaspia mere ääres, kuid suur hulk (sh põhja poolt tulnud isendeid) jääb ka Läänemerele. Äralennanud saabuvad märtsi teisel poolel.
Toitumine Toiduks on kalad, raiped, konnad, ussid, hiired, veeselgrootud, õhus tabatavad kiilid jt putukad, ka marjad ja idanevad terad, tihti haudenaabrite munad ja nõrgad pojad.
Pesitsemine ja areng
Pesitsevad peamiselt väikesaartel. Sageli püsivad paarid koos terve elu. Territoorium hõivatakse varakevadel, kaitstakse kogu pesitsusaja kestel. Tavaliselt pesitsetakse koloniaalselt, kuni 100 paari koos. Pesad asuvad lähestikku, eelistatult kõrgemal kohal ja koosneb vetikatest, kõrtest, okstest, samblast jm. Mai alguses muneb emaslind 3 pruuni laigulist muna, mida haub 25-26 päeva. Koorunud pojad lahkuvad pesast juba 3-5 päeva möödudes ja hakkavad vanemate silma all mööda territooriumi ringi jooksma. Umbes ühekuuselt pojad lennuvõimestuvad ning suguküpsuse saavutavad 2-4aastaselt
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla. Arvukus on siiski langenud, peamiselt temast suurema ja tugevama hõbekajaka arvukuse kasvu tõttu, kes kalakajakate pesi rüüstab. Samuti rüüstavad pesi väikekiskjad, nagu rebane ja kährik. Pesaröövlite tõttu jõuab koorunud poegadest lennuvõimestumiseni alla poole tibudest. Rahvusvaheliselt on kalakajakas soodsas seisundis.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri