Naerukajakas

Liiginimi eesti keeles Naerukajakas
Liiginimi ladina keeles Larus ridibundus
Rahvapäraseid nimesid kärrkajakas, kärv, kärtskajakas, kärukajakas, kärikajakas, närukajakas, näru, niru, järverääk
Suurus Kehapikkus 35-39 cm, tiibade siruulatus 86-99 cm, kaal 205-340 g.
Levik Levinud Kagu-Gröönimaast Kamtšatka poolsaareni Siberis ja Põhja-Hiinas. Suuremas osas areaalist rändlind. Baltimaades pesitsevad naerukajakad talvitavad peamiselt Madalmaades, aga ka Saksamaal ja Inglismaal. Eestis tavaline haudelind.
Arvukus Eestis pesitseb 25 000 - 35 000 haudepaari. Talvitub 500-3000 isendit.
Elupaik ja -viis Eestis peamiselt koloniaalne. Asustab meresaari ja rannikuroostikke, aga võib pesitsemas leida ka siseveekogudel, nt rabajärved või poldrialad. Järjest rohkem elutsevad ka linnas.
Ränne Enamus linde saabuvad märtsikuu jooksul. Sügisränne algab noorlindude lahkumisega juulis ja kestab septembri lõpuni. Viimased lahkuvad detsembri alguses, aga väike osa jääb lahtistele veekogudele talvituma.
Toitumine Toitub maast, veest ja õhust püütud pisikestest loomadest - putukatest, nende vastsetest, tigudest, vihmaussidest, hiirtest ja konnadest. Sügisel võivad süüa ka seemneid, tammetõrusid ja marju. Linnades võivad toituda jäätmetest.
Pesitsemine ja areng
Pesa ehitavad mereranna, järve või jõe kaldale, see kujutab endast kuivade kõrte kuhjatist mõnel mättal.  Aprilli lõpul või mais muneb emaslind 3 (harvem 2 või 4) muna. Haudumine kestab 23-26 päeva ning selles osalevad mõlemad vanemad. Poegi toidetakse 4-5 korda päevas 34-36 päeva. Koorunud pojad suudavad püsti seista juba 12-16 tunni möödudes. 10 päeva vanustena hülgavad nad pesa ja kolivad tiheda taimestiku varju, ligi paarikümne päeva vanustena uitavad juba iseseisvalt ringi. Lennuvõimelised on pojad nelja-viie nädalaga, iseseisvuvad kuu vanustena.
Ohustatus ja kaitse Looduskaitse alla ei kuulu.Täiskasvanud lindudel olulisi vaenlasi pole, küll aga esineb pesade kahjustamist näiteks teiste kajakaliikide poolt. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri