Jääkoskel

Liiginimi eesti keeles Jääkoskel
Liiginimi ladina keeles Mergus merganser
Rahvapäraseid nimesid Kostal, kosklane, koskus, korskla, korslane, kosel, kosar, kostel, kosk, kivihani, prakkhabi
Suurus Kehapikkus 58-68 cm, tiibade siruulatus 78-94 cm. Kaal 1,3 - 1,9 kg.
Levik Kogu põhjapoolkera okas- ja segametsavööndis ning Kesk-Aasia mäestikes. Põhja-Ameerikas ja Aasias on omaette alamliigid. Eestis asustab merelahtede kiviseid neemi, väikesaari, jõgesid ja järvi.
Arvukus Eestis pesitseb 2000 - 3000 paari. Talvitub 5000 - 22 000 isendit.
Elupaik ja -viis Jääkoskel on rannikumere ja jõgede veelind. Kõige tihedamalt leidub neid rannikualadel, nii mandril kui saartel. Samas pole nad kitsalt rannajoonele koondunud, vaid paiknevad mitmekümne kilomeetri laiusel alal mere lähistel.
Ränne Meil pesitsevad kosklad saabuvad märtsi jooksul. Septembris algab põhjapoolsete lindude läbiränne, põhiline osa on lahkunud novembri keskpaigaks. Arvukalt põhja poolt tulnud kosklaid jääb ka meie vetesse talvituma.
Toitumine Toitub kaladest, neid jahtides on võimeline sukelduma kuni 4 meetri sügavusele. Noorlinnud toituvad peamiselt veeputukatest.
Pesitsemine ja areng
Pesi võib leida looduslikest õõnsustest - nii mitme meetri kõrguselt puutüvest kui ka puujuurte alt või koopast kaldakamara all. Meresaartel võivad pesad paikneda kivikuhjatistes. Võivad kasutada ka inimese loodud struktuure, nagu heinaküünide nurgad, aidalakad, paadikuuride alused, aga ka pesakaste. Aprillis-mais muneb emaslind 10-15 piklikku kreemikasvalget muna. Pojad kooruvad mai lõpul või juunis. Kõigest kahe päeva vanuselt tuleb neil teha hüpe pesast maapinnale, et siis ema järel vette siirduda. Tihti kogunevad pojad n-ö lasteaedadesse, mis koosnevad mitmest pesakonnast, hoolitsejaks üks emaslind. Pojad lennuvõimestuvad 60-70 päeva vanustena.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu Eestis looduskaitse alla. On jahilind. Peamisteks ohuteguriteks on veekogude saastumine ning häirimine sulgimis- ja rändepeatuspaikades. Rahvusvaheliselt on nende staatus "soodsas seisundis".

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri