Hänilane

Liiginimi eesti keeles Hänilane
Liiginimi ladina keeles Motacilla flava
Rahvapäraseid nimesid Karjalind, karjatsirk, karjavästrik, veistevästrik, lambalind, lambatsirk, lambalinavästrik, lambahällulind, lambatalleke, kesvatalleke, kollane västrik, kollane linalind, soovästrik, märjavästrik.
Suurus Kehapikkus 15-16 cm, tiibade siruulatus 23-27 cm. Kaal 15-23 grammi.
Levik Euraasia tundra-, metsa-, stepi- ja kõrbevööndis ning mägismaade avamaastikel, ka Põhja-Aafrikas ning Lääne-Alaskas. Kogu areaali ulatuses võib eristada kuni 17 alamliiki. Peamisteks talvitusaladeks on Euroopa isenditele Aafrika ning Aasia isenditele India. Eestis üldlevinud haudelind.
Arvukus Eestis pesitseb 3000 - 5000 paari. Arvukus on mõnekümne aastaga väga palju langenud.
Elupaik ja -viis Niitudel, karjamaadel, luhtadel, põõsasniitudel, harvem madalsoodel ja rabadel. Sageli istub madalatel põõsastel või tugevatel rohukõrtel ning vibutab saba. Võib saata loomakarju, istudes putukaid ligi meelitavate veiste ning lammaste turjal.
Ränne Rändlind, areaali lõunaosas ka paigalind. Rändel lendab salkadena, palju on Eestist läbirändajaid. Kevadel saabuvad pesitsevad linnud aprilli keskpaigas või mai alguses, isaslinnud emaslindudest varem. Lahkuvad septembri lõpus-oktoobri alguses.
Toitumine Valdavalt sööb väheliikuvaid selgrootuid, kes elavad maapinnal ja rohurindes: eelkõige kärbsed, ämblikud ja mardikad.
Pesitsemine ja areng
Pesitseb maapinnal tihedas rohus, enamasti mättal tiheda rohtkatte varjus. Pesa ehitab pinnasesüvendisse kuivadest kõrtest, niidutaimede juurtest ja lehtedest. Mai keskel muneb emaslind 4-6 muna, ning haub neid üksinda 13 päeva. Isaslind valvab sel ajal territooriumi, et kaitsa pesa võimalike ohtude eest. Pojad on pesas 12-13 päeva ning neid toidavad mõlemad vanemad. Pärast pesast lahkumist nad veel lennata ei oska ning sõltuvad vanematest kuni lennuvõimestumiseni juuni keskpaigas.
Kasu inimesele
Putukatest toitujana on väga kasulik lind kahjurite hävitajana.
Ohustatus ja kaitse Kuulub Eestis kaitstavate liikide III kategooriasse, kusjuures arvukus on oluliselt langenud. Ohustavaks teguriks on eelkõige (välitingimustes) loomapidamise vähenemine ning heina- ja karjamaade võsastumine, mistõttu liigile sobilikud elupaigad hävivad. Samuti väheneb toiduks sobilike putukate hulk. Rahvusvaheliselt on hänilase staatus "soodsas seisundis", kuid arvukus samuti languses.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri