Sinitihane

Liiginimi eesti keeles Sinitihane
Liiginimi ladina keeles Cyanistes caeruleus
Rahvapäraseid nimesid Sinine tihane.
Kehamõõtmed Keha pikkus 10...17 cm, tiiva pikkus 6,2...6,8 cm.
Kehamass Kehamass tavaliselt kuni 10...12 g.
Levik Levinud kogu Euroopas, umbes kuni põhja-polaarjooneni. Idapiir on Uuralite juures, kagupiir Kaspia mere ääres.
Arvukus Eestis pesitseb 100 000 - 150 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Laialehistes lehtmetsades, kuid asustab ka segametsi, puisniitusid, kalmistuid, parke ja aedu. Talvel kogunevad sageli roostikesse. Pesitsusvälisel ajal moodustavad hulgusalkasid.
Ränne Paiga- ja hulgulind. Osa lahkub Eestist septembri algusest oktoobri teise pooleni. Ülejäänud elavad siin aastaringselt.
Toitumine Putuktoiduline. Talvel sööb ka puuseemneid ja marju.
Pesitsemine Pesa ehitab lehtpuude õõnsustesse ja pesakastidesse. Pesa ehitab peamiselt emaslind, keda isaslind võib mõningatel juhtudel aidata. Pesamaterjalina kasutatakse peamiselt sammalt ja kuivanud kõrsi, pesalohk vooderdatakse sulgede, karvade ja villaga. Emaslind muneb aprillis või mais 9-13 valget punakate täppidega muna, mida haub 12-15 päeva. Poegade eest hoolitsemisega tegelevad mõlemad vanalinnud. Koorunud poegi toidetakse väga tihti. Pojad on pesahoidjad ja saavad lennuvõimelisteks 18-21 päevaselt. Pärast pesast lahkumist saavad pojad veel mõnda aega toitu vanalindude käest ja alustavad siis suvist hulguelu.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all ja on Eestis ohuväline liik. Karmid talved ja konkurents rasvatihasega mõjutavad arvukust, kuid üldiselt lühiajaliselt. Globaalsel skaalal on liik samuti soodsas seisundis ja lausa tõusva arvukusega.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri