Salutihane

Liiginimi eesti keeles Salutihane
Liiginimi ladina keeles Poecile palustris
Rahvapäraseid nimesid Halltihane, pajutihane, väike tihane (ühised nimed põhjatihasega).
Suurus Keha pikkus 11,5-13 cm, tiibade siruulatus 18-19 cm. Kaal 10-12 g.
Levik Levikuala koosneb kahest teineteisest kaugel asuvast osast Euraasia mandril. Läänes hõlmab levik suurema osa Euroopast, liik puudub Euroopa põhjaosas (Soome, Põhja-Skandinaavia), Iirimaal, suuremal osal Vahemere rannikust ning Ibeerias Püreneedest lõunas. Idas esineb Kagu-Siberis, Mongoolias Kirde-Hiinas, Korea poolsaarel ja Jaapanis. Eestis üldlevinud haudelind.
Arvukus Eestis pesitseb 40 000 - 60 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Asustab Eestis leht- ja segametsi, puisniite, parke ja aedu, eelistades niiskemaid paikkondi veekogude ja soode läheduses. Ulatuslikes okasmetsamassiivides tavaliselt puudub. Väljaspool pesitsusaega elutseb hulgusalkades.
Ränne Kogu levila ulatuses paiga- ja hulgulind.
Toitumine Toitub suvel enamasti putukatest, vastsetest, talvel seemnetest ja häda korral ka marjadest. Talvel külastab aktiivselt lindude söögimaja. 
Pesitsemine Pesamaterjali kannab kohale ja pesa ehitab emaslind üksi. Pesa ehitatakse puuõõnsusesse, materjalina kasutatakse sammalt ja rohukõrsi, vooderduses taimevilla ja karvu. Aprillis-mais muneb emaslind 6-9 valget, roostepruunide laikudega muna, mida haub 13-15 päeva. Poegade toitmisega tegelevad mõlemad vanalinnud. Pojad on pesahoidjad ja jäävad pessa 16-21 päevaks. Pärast poegade pesast lahkumist hulguvad pesakonniti ringi ja ühinevad ajuti teiste tihaste segasalkadega.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid langeva arvukusega. Ohtudeks on elupaikade kadu ja killustumine linnastumise ning intensiivse põllu- ja metsamajanduse tõttu. Väga paiksete lindudena ei asusta nad kergelt uusi elupaiku.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri