Koduvarblane

Liiginimi eesti keeles Koduvarblane
Liiginimi ladina keeles Passer domesticus
Rahvapäraseid nimesid Uulitsapoiss, pasatski, vargapoiss ja ühised nimed koduvarblasega: sirtslane, nonn, hallvatt, hallivatimees, varglane, värvuke, varvelus
Suurus Kehapikkus 14-16 cm, tiibade siruulatus 21-25 cm. Mass 29-38 grammi.
Levik Looduslikult levinud pea üle kogu Euraasia, v.a Hiinas ja Indoneesias, samuti leidub Põhja-Aafrikas Vahemere rannikul ja Niiluse kallastel. Introdutseeritud võõrliigina leidub koduvarblasi Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ning Ida-Austraalias ja Uus-Meremaal. Elutseb seal, kus inimenegi, kuid asustab tihedamini äärelinnu kui kesklinna või kaugemaid maapiirkondi. Peetakse üheks levinuimaks linnuliigiks üldse. Eestis levinud ühtlaselt üle kogu maa.
Arvukus Eestis pesitseb 50 000 - 80 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Elupaigad on tihedalt seotud inimasustusega: linnad, alevikud, külad, viljakuivatid, loomalaudad, aiad, pargid jne. Looduslikes elupaikades ja kaugetes üksiktaludes teda tavaliselt ei ole. Elutseb aasta ringi seltsingutena ja on päevase eluviisiga.
Ränne Paigalind.
Toitumine Toitub mitmesugustest taimeseemnetest, noortest pungadest ja marjadest. Pesitsusajal sööb rohkesti putukaid. Ka poegadele tuuakse esimesel nädalal peamiselt putukaid, hiljem lisandub menüüsse seemneid. Talveperioodil lepib igasuguse toiduga, sh toidujäätmetega.
Pesitsemine ja areng
Pesi võib leida igasuguste tehisvormide õõnsustes ning pesakastides. Pesa on kogukas ja kohev ning koosneb peamiselt õlekõrtest, takust, karvadest ja sulgedest. Pesa ehitavad mõlemad vanalinnud. Kord omaksvõetud pesakohale on koduvarblased tavaliselt truud kogu eluaja, ka paarid jäävad aastast aastasse samaks. Emaslind muneb 4-6 valkjat, tumehallide ja pruunikate tähnidega muna. Haudumist alustatakse sageli juba pärast esimese muna munemist, hauvad mõlemad linnud vaheldumisi 11-15 päeva. Poegi toidavad mõlemad paarilised. Pesast lahkuvad pojad umbes kahenädalastena, iseseisvat elu alustavad mõne nädala pärast. Suve teisel poolel kogunevad vana- ja noorlinnud ühisteks salkadeks ja suunduvad mõneks nädalaks koduümbruse viljapõldudele.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu kaitstavate liikide hulka. Siiski on arvukus vähenemas nii Eestis kui mujal loodusliku levila piires, põhjuseks ilmselt sobivate pesitsuspaikade puudus.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri