Herilaseviu

Liiginimi ladina keeles Herilaseviu
Liiginimi ladina keeles Pernis apivorus
Suurus Kehapikkus 52-59 cm, tiibade siruulatus 113-135 cm. Kaal 510 - 1160 grammi.
Levik Levinud Euroopa ja Edela-Siberi metsa-ja stepivööndis, Vahemeremaades ning Kaukaasia ja Iraani mägimetsades. Eestis tavaline, kuid hõreda asustusega liik.
Arvukus Arvukus oleneb toitumistingimustest. Eestis pesitseb 1000-1500 paari.
Elupaik ja -viis Pesitsusajal on herilaseviu seotud niiskete leht- ja lehtsegametsadega. Põlgab nõmmemetsi. Herilaseviu pesitsusterritoorium on vägagi suur, et tagada oma spetsiifilise toiduobjekti jätkumine.
Ränne Rändlind ja mittearvukas läbirändaja. Meile saabub aprilli lõpus/mai alguses ja lahkub augusti lõpus/septembris. Talvitub Kesk- ja Lõuna-Aafrikas.
Toitumine Põhitoiduks on kiletiivalised, peamiselt herilased, eriti aga nende vastsed. Toidulaual on ka kahepaiksed, roomajad, hiired, sipelgad ja kuni pardisuurused linnud. Kui herilasi napib, võib suleliste osakaal tõusta menüüs kuni 25%-ni.
Pesitsemine ja areng
Pesa ehitab kuivadest okstest peamiselt kuuskedele, kaskedele, ka mändidele, või siis kasutab kulliliste ja vareste vanu mahajäetud pesi. Kasutuses oleva pesa märgistab värskete lehtpuuokstega. Juunis muneb emaslind 1-3 kastanpruunide laikudega kaetud valget muna, mida hautakse 33-45 päeva. Poegade eest hoolitsevad mõlemad vanemad, tuues pessa terveid herilasepesi koos kärgedega. 40 päeva vanuselt lahkuvad pojad pesast ja 4-8 päeva hiljem lennuvõimestuvad.
Looduslikud vaenlased
Vaenlasteks suuremad kullilised ja kakulised ning nugis.
Ohustatus ja kaitse Herilaseviu kuulub Eestis kaitstavate liikide III kategooriasse. Rahvusvaheliselt on tema staatus "soodsas seisundis" ja arvukus stabiilne.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri