Nurmkana

Liiginimi eesti keeles Nurmkana
Liiginimi ladina keeles Perdix perdix
Rahvapäraseid nimesid põldpüü, püü, oraspill, kaerapüü, tudukana, kägarpüü, karapatka, adrikas
Suurus Kehapikkus 28-32 cm, tiibade siruulatus 45-48 cm, kaal 220-475 grammi
Levik Levinud Euroopa taigavööndi keskosa ja Vahemere vahel ning Lääne-Siberis taigavööndi lõunaosa ja poolkõrbevööndi vahel, ka Kaukaasias ja Väike-Aasias. Eestis on levinud kõikjal peale Hiiumaa ja Vormsi.
Arvukus Eestis pesitseb 2000-4000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Tavalisteks elupaikadeks on põllud ja niidud, samuti kultuurmaastiku lähedusse jäävad metsasihid, metsalagendikud ja aiad. Paksu lumikatte korral tulevad inimasulate ja teede lähedusse.
Ränne Paigalind. Sügisel ühinevad salkadesse, mis lagunevad kevadel, kui algab paaride moodustumine.
Toitumine Toitub umbrohuseemnetest, mahavarisenud viljateradest, rohttaimede rohelistest osadest, marjadest, lülijalgsetest ja tigudest. Pojad toituvad algul vaid loomsest toidust.
Pesitsemine ja areng
Monogaamne liik, paarid moodustavad juba märtsi keskpaigas. Pesa paikneb tavaliselt kas teraviljapõllul või tihedas rohus mõne varjava puu või põõsa varjus, on suhteliselt sügavalt maasse kraabitud ja sinna on kuhjatud kuiva rohtu. Aprilli lõpul või mais muneb 10-26 ühevärvilist hallikas-, pruunikas- või rohekaskollast muna, mida haub 24-25 päeva. Poegade hoolitsemisega tegelevad mõlemad vanemad. Pojad on pesahülgajad, lahkuvad pesast kohe pärast koorumist ning lendavad lühikesi vahemaid juba 12-14 päeva vanuselt, jäädes läbi sügise ja talve koos täiskasvanud lindudega pesakonda.
Ohustatus ja kaitse Jahilind, looduskaitse alla ei kuulu. Pesitsemise ajal ohustavad põllumajanduslikud tööd, samuti põldude saastamine taimekaitsevahenditega. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid arvukus on languses nii meil kui maailma mastaabis.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri