Lepalind

Liiginimi eesti keeles Lepalind
Liiginimi ladina keeles Phoenicurus phoenicurus
Rahvapäraseid nimesid Sarvik, tulisaba, tulisaba-lind, tulelind, lauklind, lepaliur, kaseüüt, lepaüüt, punaüüt, punaütt
Suurus Kehapikkus 13-15 cm, tiibade siruulatus 21-24 cm, kaal 12-18 g.
Levik Euroopas ja Loode-Aafrikas, Kaukaasias, Siberis Obi ja Jenissei veelahkmeni, Aasia läänepiirkondades. Talvitusalad asuvad Aafrikas, Saharast lõunas. Eestis tavaline haudelind.
Arvukus Eestis pesitseb 20 000 - 30 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Asustavad peamiselt männimetsi ja inimtekkelisi elupaiku, sh leidub asulate aedades. Pesitseb ka raiesmikes, kuusikutes ja segametsades ning rabamännikutes. Kutsehüüu ajal väristab saba. Laulab liikumatult väljapaistval kohal, näiteks ümbritsevast puistust eemaleulatuval oksal.
Ränne Rändlind. Saabub Eestisse aprilli lõpul või mai alguses, sügisränne algab augusti keskpaigas ja kestab septembri lõpuni. Rändavad öösel.
Toitumine Toitub putukatest, keda püüab lühiajalisel sööstlennul või nopib puuoksalt, rohust ja maast putukaid, ämblikke, väikesi ussikesi,sipelgavastseid, liblikaid ja nende röövikuid, limuseid jt selgrootuid. Suve lõpul sööb ka marju ja taimeseemneid.
Pesitsemine ja areng
Pesa tehakse puuõõnsustesse, -tühemikesse, -riitadesse, sageli ka tuulemurru varju, puujuurte alla ja vahele, urgudesse, asulates pesitsedes hooneseinte karniiside ja vooderdise taha ning pööningutele. Meelsasti pesitseb ka tehispesades. Maikuu lõpupäevadel muneb emaslind 5-7 muna, mida haub 13-15 päeva. Pojad on pesas 15 päeva, neid toidavad mõlemad vanemad. Pesa hüljates lendavad veel halvasti, vanemad saadavad ja toidavad poegi veel nädala. Pojad lennuvõimestuvad juuni lõpul. Tavaliselt alustab linnupaar siis oma teise kurnaga.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all. Peamiseks arvukust vähendavaks teguriks peetakse intensiivistunud metsaraiet, mis vähendab sobilike pesitsuspaikade arvu. Rõngastamisest saadud andmed näitavad suurt lindude tahtlike tapmiste hulka Loode-Euroopas. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri