Salu-lehelind

Liiginimi eesti keeles Salu-lehelind
Liiginimi ladina keeles Phylloscopus trochilus (L.)
Rahvapäraseid nimesid Salulind, koobalind
Kehamõõtmed Keha pikkus kuni 12...14 cm, tiiva pikkus 6,5...7,1 cm.
Kehamass Kehamass tavaliselt 8,3...10,2 g.
Levik Levinud üle kogu Eesti. Üldiselt on liik levinud Euraasia põhja- ja keskosas Atlandi ookeanist Vaikse ookeanini.
Arvukus Arvukus suurenes aastatel 1950-1960. Nüüdseks on arvukus stabiliseerunud, püsides 1...2 miljoni pesitsuspaari piires. Seega on ta üks kõige arvukamaid linde Eestis.
Elupaik ja -viis Elupaigaks on igasugused puistud alates salu-lehtmetsadest, puisniitudest ja parkidest ning lõpetades paekuusikutega, kehvade rabamännikutega ja männivõsadega liivikutes. Elutseb paaridena. Päevase eluviisiga.
Ränne Rändlind, kes saabub meile aprilli lõpul või mai algul. Lahkumine toimub augustis ja septembri esimesel poolel, mil meilt rändavad läbi põhjapoolsemad asurkonnad. Ränne toimub öösel ja vahel ka päeval. Peamised talvitusalad asuvad Lõuna-Aafrikas.
Toitumine Putuktoiduline lind, kelle põhitoiduks on põhiliselt väikesed mardikad ja nende vastsed. Sügisel sööb ka marju.
Pesitsemine Isaslinnu poolt hõivatud territooriumil valib pesakoha emaslind. Emaslind ehitab pesa üksinda. Keraja paksuseinalise pesa, mis koosneb peamiselt samblast ja on seest vooderdatud rohkete sulgedega, ehitab emaslind maapinnale rohu sisse. Lennuauk asub ülal, pesa küljel. Täiskurnas on 4...8 muna. Munad on valkjad, roosade täppidega ja väga õhukese koorega.
Areng Haudevältus 12...14 päeva. Haub emaslind üksi. Poegi toidavad mõlemad vanalinnud. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast kahenädalastena. Peale pesast lahkumist hoiavad pojad veel mõnda aega vanalindude lähedusse. Suguküpsuse saavutavad järgmisel kevadel. Keskmine eluiga 1,2...1,6 a.
Koht ökosüsteemis Piirab okaspuuvõsades taimetoiduliste ja röövtoiduliste putukate levikut.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri