Salu-lehelind

Liiginimi eesti keeles Salu-lehelind
Liiginimi ladina keeles Phylloscopus trochilus
Rahvapäraseid nimesid Salulind, koobalind
Suurus Kehapikkus 11-12,5 cm, tiibade siruulatus 16-22 cm, kaal 7-12 grammi.
Levik Pesitseb Euraasias, Euroopa lõunaosas (Hispaania, Itaalia, Balkanimaad) puudub, Aasias ulatub levila Vaikse ookeanini välja, kuid on kirdesuunaliselt välja venitatud, kattes seal pea ainult Venemaad. Talvitusalad asuvad Aafrikas, Saharast lõunas, kuni mandri lõunatipuni.
Arvukus Eestis pesitseb 500 000 - 600 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Pesitseb igasugustes puistutes ja põõsastikes, alates metsadest parkide ja kalmistuteni.
Ränne Saabub aprilli jooksul, lahkub septembris. Samal ajal rändavad meilt läbi põhjapoolsemad asurkonnad.
Toitumine Putuktoiduline lind, põhitoiduks on väikesed mardikad ja nende vastsed. Sügisel sööb ka marju.
Pesitsemine ja areng
Isaslinnu poolt hõivatud territooriumil valib pesakoha ja ehitab pesa emaslind. Pesa paikneb tavaliselt maapinnal rohu sees, see on kerakujuline paksuseinaline ehitis samblast ja kuivadest rohukõrtest. Lennuava asub pesa küljel. Emaslind muneb 4-8 valkjat roosade täppidega muna, mida haub 12-14 päeva. Poegi toidavad mõlemad vanalinnud. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast kahenädalastena.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid langeva arvukusega. Ohuteguriks on põuad talvituspiirkondades, samuti elupaikade kadu linnastumise tõttu.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri