Händkakk

Liiginimi eesti keeles Händkakk
Liiginimi ladina keeles Strix uralensis
Rahvapäraseid nimesid Uraali kakk, sabakakk
Suurus Kehapikkus 50-59 cm, tiibade siruulatus 103-124 cm. Kaal 630 - 1020 grammi.
Levik Händkakk on levinud Euraasia okas- ja segametsades, Skandinaavia poolsaarest läänes kuni Jaapanini idas. Eraldi elavad populatsioonid on veel Kesk-Euroopa mägistel aladel Balkanil ja Karpaatides. Eestis on händkakk väikesearvuline hajusalt levinud haudelind.
Arvukus Eestis pesitseb 1000 - 1500 paari. Talvine arvukus 2000 - 4000 isendit.
Elupaik ja -viis Pesitseb mitmesugustes metsades, eelistades vanu kuuse ülekaaluga metsi.
Ränne On paigalind, kuid karmimatel talvedel võivad liikuda pisut lõuna poole soodsamate lumeoludega piirkondadesse.
Toitumine Peamiseks toiduks on närilised - hiirtest kuni vesirotini välja. Võimalusel või kehvadel näriliseaastatel võtab toiduks ka linde ja kahepaikseid, harvem kalu ja vähke.
Pesitsemine ja areng
Pesitseb kulliliste või ronkade mahajäetud vanades pesades, mahukates puuõõnsustes või kännutüügastes. Märtsi lõpus-aprilli alguses muneb 2-4 valget muna. Kehval hiireaastal võib pesas olla 1 muna või jäetakse sootuks pesitsemata. 29-päevase haudeperioodi jooksul sõltub emaslind ainult isase poolt hangitud toidust. Pojad kooruvad mai keskel ja lennuvõimestuvad kuu hiljem.
Ohustatus ja kaitse Händkakk kuulub Eestis kaitstavate liikide III kategooriasse. Peamisteks ohuteguriteks on elupaikade kadumine ja nende kvaliteedi langus, samuti sobivate pesapuude kadu. Rahvusvaheliselt on tema staatus "soodsas seisundis" ja arvukus stabiilne.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri