Kuldnokk

Liiginimi eesti keeles Kuldnokk
Liiginimi ladina keeles Sturnus vulgaris
Rahvapäraseid nimesid Kuldnokk, rästas, türgi varblane, puurivarblane, mustmats, tulilind, nõgikikas, kullalind, rootsvarblane, rootsvilistaja, teomees
Suurus Kehapikkus 19-22 cm, tiibade siruulatus 31-40 cm, kaal 60-96 g.
Levik Üldlevinud haudelind kogu Euroopas. Introdutseeritud populatsioonid on võõrliigina kanda kinnitanud Põhja-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas, Austraalias ja Uus-Meremaal.
Arvukus Eestis pesitseb 200 000 - 250 000 paari. Talvituma jääb hinnanguliselt 200-2000 isendit.
Elupaik- ja viis Elutseb peamiselt kultuurmaastikul, kuid ka igasugustes puistutes. Väldib paksu metsa ja laia avamaastikku. Eelistab segametsa, metsaservi ja puisniite. Pesitseb paaridena, kuid väljaspool pesitsusaega tegutseb alati salguti või suurte parvedena. Päevase eluviisiga.
Ränne Areaali lääne- ja lõunaosas paigalind, põhja- ja idaosas, sh Eestis rändlind. Saabub juba veebruari lõpus või märtsi alguses. Sügisränne võib alata juba juuli teises pooles ja kesta terve sügise. Teatav hulk kuldnokki jääb pehmetel talvedel ka Eestisse talvituma.
Toitumine Tarvitab nii loomset (putukad ja nende vastsed, ussid, teod jt. selgrootud) kui ka taimset toitu (seemned, marjad, taimepungad). Pesitsusajal on valdavalt loomtoiduline.
Pesitsemine ja areng
Pesitsevad puuõõnsustes, kuid kasutavad meelsasti ka inimeste ülespandud pesakaste. Pesakasti valivad välja tavaliselt isaslinnud. Kui meeldiv pesa on leitud, jääb isaslind selle lähedusse ning asub valju ja kõlava häälega paarilist peibutama. Pesakasti kogub emaslind korratu kuhja, mis on moodustatud mitmesugustest kõrtest, puulehtedest, karvadest ja muust pehmest materjalist. Munad on munetud mai alguseks, neid hauvad mõlemad vanemad. Pojad kooruvad 13-15 päeva pärast, neid toidavad mõlemad vanalinnud varavalgest videvikuni. Alguses tassitakse neile väikesi putukaid, mõne päeva pärast juba röövikuid ja vihmausse. Noored lendavad pesast välja umbes 20. elupäeval ning liituvad teiste pesakondade ja vanalindudega.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all. Vaenlasteks on kullilised ja kakulised, poegi ohustavad oravad, varesed ja kärplased. Suur osa täiskasvanud kuldnokki hukkub raskete ilmastikutingimuste tõttu varakevadel, samuti vastu kõrgepingeliine lennates.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri