Mustpea-põõsalind

Liiginimi eesti keeles Mustpea-põõsalind
Liiginimi ladina keeles Sylvia atricapilla
Rahvapäraseid nimesid Suurpea
Suurus Kehapikkus 13,5 cm, tiibade siruulatus 20-23 cm, kaal 16-25 grammi.
Levik Pesitseb Euroopas ja Põhja-Aafrikas, samuti Atlandi ookeani saartel. Euroopas puudub liik äärmises põhjaosas. Aasias jätkub pesitsusala Lääne-Siberini ja Kaspia mereni. Talvitusalad asuvad Lääne- ja Lõuna-Euroopas ning Aafrikas. Eestis üldlevinud liik.
Arvukus Eestis pesitseb 300 000 - 500 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Eelistab elupaigana leht- ja segametsi, rohke alusmetsaga kuusikuid, samuti põõsarikkaid parke ja kalmistuid.
Ränne Rändlind. Saabub aprilli lõpus või mais, isased emastest varem. Lahkuvad septembri keskpaigast novembri lõpuni. Rändab öösel.
Toitumine Putuktoiduline lind, põhitoiduks on mardikad, lehetäid, liblikad ja nende röövikud. Suve teisel poolel toitub ka marjadest.
Pesitsemine ja areng
Isaslind ehitab enne emaslinnu saabumist mitu viimistlemata mängupesa. Emaslind otsustab hiljem, milline neist saab pärispesaks, misjärel ehitatakse pesa ühiselt valmis. Peamiselt kuivadest rohukõrtest kokkukuhjatud pesa rajatakse tavaliselt noore puu otsa, põõsasse või rohttaimestikku. Emaslind muneb 4-6 helepruunikat kuni punakat, hallide ja helepruunide laigukestega muna, mida haub 11-14 päeva. Poegade toitmisega tegelevad mõlemad vanalinnud. Kui pojad pesast kahenädalastena lahkuvad, on nad lennuvõimetud ja vanalinnud toidavad neid veel kümmekond päeva.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis ja stabiilse või isegi kasvava arvukusega.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri