Metstilder

Liiginimi eesti keeles Metstilder
Liiginimi ladina keeles Tringa ochropus
Rahvapäraseid nimesid Lombilind, vesinepp
Suurus Kehapikkus 20-24 cm, tiibade siruulatus 39-44 cm, kaal 75-85 g.
Levik Pesitsusaegne levikuareaal on seotud Euraasia metsa- ja metsastepivööndiga, Skandinaaviast ja Kesk-Euroopast Ohhoota mereni. Talvitumisalad asuvad Aafrikas, Lõuna-Aasias, Suurbritannias, Euroopa lõuna- ja läänepoolsetel aladel ning on enamasti seotud väga erinevate veekogude kallastega. Eestis laialt levinud haudelind.
Arvukus Eestis pesitseb 10 000 - 20 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Pesitseb niisketes hõredapoolsetes metsades, enamasti  jõgede, ojade, kraavide või veeloikude läheduses, eelistades kuuse-segametsi. Lend on kiire ja põgenemisel äkiliste jõnksudega.
Ränne Rändlind. Lind talvitub Inglismaal ja Vahemeremaadel, põhiliselt aga Aafrika põhja- ja keskosas (välja arvatud kõrbed) ning Lõuna-Aasias. Rännet alustab augusti lõpus, naaseb meile aprilliks.
Toitumine Toitub peamiselt selgrootutest loomadest, aga ka taimeosadest, näiteks marjadest ja seemnetest.
Pesitsemine ja areng
Pesa on enamasti puu otsas, kasutab vanu rästaste pesi, samuti teiste lindude ja oravate pesi. Harva pesitseb maapinnal. Pinnasele pesa ehitades vooderdab ta mõne lohu kuivanud kõrtega. Maikuus muneb emaslind 2-4 kahvatukollast, kahvatuoliivjat või pruunilaigulist muna, mida keskmiselt 21 päeva jooksul hauvad vaheldumisi mõlemad vanemad. Koorunud pojad viibivad pesas vaid paar päeva. Varsti pärast poegade koorumist ning pesast lahkumist jätab emaslind pesakonna maha ja läheb ära talvitusaladele. Poegade eest hoolitsemine jääb isaslinnu tööks. Kolmenädalaselt linnupojad lennuvõimestuvad ning siirduvad toituma avamaastikele - avaratele jõeluhtadele ja niisketele niitudele.
Ohustatus ja kaitse Looduskaitse alla ei kuulu, rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on soodsas seisundis. Osades piirkondades võib liigi seisundit kahjustada kuivendamine, kui see kahandab sobilike elupaikade pindala ja kvaliteeti.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri