1. Eesti roomajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate roomajate liiginimekiri

 Arusisalik

 

Roomajad "Eesti selgroogsete" lehekülgedel

Ladinakeelsete liiginimede register

A
L
N
V
Eestikeelsete liiginimede register
English names

A

Anguis fragilis

L

Lacerta agilis
Lacerta vivipara

N

Natrix natrix

V

Vipera berus