Avalehele

Õpetaja materjalid:

 Teooria:
 
Probleemide lahendamine ja otsuste tegemine
 
Keskkonnaalaste otsuste langetamine
 
Kuidas toimub otsusele jõudmine?
 
Kuidas aitab rühmatöö otsuseid langetada?
 
Kuidas rakendada rollimängu meetodit?

Tööjuhendid:
 
Õpetaja konspekt tööks klassis
 
Õpetaja konspekt tööks arvutikeskkonnas

Õpilaste materjalid:

Tööjuhendid:
 
Rühmatöö ülesanded rollirühmas
  Rühmatöö ülesanded ekspertrühmas

Täiendavad materjalid:
 
Probleemitutvustus
Rollitutvustused:
 
Koertesõprade klubi
 
Kodanikukaitse selts "Turvaline kodulinn"
 
Loomade varjupaiga hoolekogu
 
Loomakaitseselts
Lisamaterjalid:
 
Teadmisi koertest
 
Seadused
 
Majandus
 
Eetika