1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri

 Siil

 

Imetajad "Eesti selgroogsete" lehekülgedel

Ladinakeelsete liiginimede register

A
C
E
F
H
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Eestikeelsete liiginimede register
English names

A

Alces alces
Apodemus agrarius
Apodemus flavicollis
Arvicola terrestris

C

Canis lupus
Capreolus capreolus
Castor fiber
Cervus elaphus
Cervus nippon
Clethrionomys glareolus

E

Eliomys quercinus
Eptesicus nilssonii
Erinaceus europaeus

F

Felis lynx

H

Halichoerus grypus

L

Lepus europaeus
Lepus timidus
Lutra lutra

M

Martes martes
Meles meles
Micromys minutus
Microtus agrestis
Microtus arvalis
Microtus levis
Microtus oeconomus
Microtus subterraneus
Mus musculus
Muscardinus avellanarius
Mustela erminea
Mustela lutreola
Mustela nivalis
Mustela putorius
Mustela vison
Myotis brandtii
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri

N

Neomys fodiens
Nyctalus noctula
Nyctereutes procynoides

O

Ondatra zibethicus

P

Pipisrellus nathusii
Pipisrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Pteromys volans
Pusa hispida

R

Rattus norvegicus
Rattus rattus

S

Sciurus vulgaris
Sicista betulina
Sorex araneus
Sorex caecutinus
Sorex minutissimus
Sorex minutus
Sus scrofa

T

Talpa europaea

U

Ursus arctos

V

Vespertilio murinus
Vulpes vulpes