1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri

 Leevike 

  

Looduskaitsealused linnud Eestis
 


I kategooria

H

Habekakk

 

K

Kalakotkas
Kaljukotkas

 

M

Madukotkas
Merikotkas
Must-toonekurg

 R

Rabapistrik
Rabapüü

 

S

Suur-konnakotkas
Siniraag

T

Tutkas

 

V

Väike-konnakotkas
Väike-laukhani
Väikepistrik

 


II kategooria

H
J
K
L
M
N
P
R
S
T
V

A

Alk

 


H

Hüüp

 


J

Järvekaur
Jäälind

 


K

Kanakull
Karvasjalg-kakk
Kassikakk

 

Kirjuhahk
Kivirullija
Krüüsel

L

Laanerähn
Laululuik
Luha-sinirind

 

M

Metsis
Merivart
Mudanepp
Mustsaba-vigle

 

N

Naaskelnokk
Nõmmekiur
Niidurüdi

 

P

Põldtsiitsitaja

 


R

Randkiur
Rohunepp
Roherähn
Räusktiir e. räusk

 

S

Sarvikpütt
Soopart
Sooräts

T

Tutt-tiir
Tõmmukajakas

 V

Valgeselg-kirjurähn
Väikehuik
Väikekajakas

Väikekoskel
Väikeluik 

III kategooria

J
K
L
M
N
P
R
S
T
V
Õ
Ö

H

Hallpea-rähn e. hallrähn
Hallpõsk-pütt
Hallõgija

Heletilder
Herilaseviu

 

Hiireviu
Hoburästas
Händkakk
Hänilane

 

J

Jõgitiir

 

 

K

Kaldapääsuke
Karvasjalg-viu e. taliviu
Kodukakk

 

Koldvint
Kuldhänilane

 

L

Laanepüü
Liivatüll

Lumekakk
Lõopistrik

 


 

M

Meririsla
Mudatilder
Must-harksaba
 
Musträhn
Mustviires
Männi-käbilind

 

N

Nõmmelõoke

 

P

Punajalg-pistrik
Punajalg-tilder
Punakael-lagle

 

Punaselg-õgija
Punakurk-kaur

R

Randtiir
Raudkull
Ristpart
Roo-loorkull
 
Rooruik
Rukkirääk
Rüüt

 

S

Soo-loorkull
Sookurg
Suitsupääsuke
Suurkoovitaja

  

T

Tait
Tamme-kirjurähn
Teder

 
Tuuletallaja
Täpikhuik
Tõmmuvaeras

 

V

Vaenukägu
Valge-toonekurg
Valgepõsk-lagle
Veetallaja
Vesipapp
Väike-kirjurähn

Väikekoovitaja
Väike-kärbsenäpp e. väiketikk
Väikepütt e. punakael-pütt

 

Väiketiir
Väiketüll
Välja-loorkull
Värbkakk
Väänkael
Vöötkakk
Vööt-põõsalind
Vöötsaba-vigle

 

Õ

Õõnetuvi

 

 
 

Ö

Öösorr