1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri

 Leevike 

  

Looduskaitsealused linnud Eestis
 


I kategooria

H

Habekakk

K

Kalakotkas
Kaljukotkas
Kassikakk

M

Madukotkas
Merikotkas
Must-toonekurg


N

Niidurüdi

R

Rabapistrik
Rabapüü

S

Suur-konnakotkas
Siniraag

T

Tutkas

V

Väike-konnakotkas
Väike-laukhani
Väikepistrik


II kategooria

H
J
K
L
M
N
P
R
S
T
V

A

Alk


H

Hüüp

J

Järvekaur
Jäälind

K

Kanakull
Karvasjalg-kakk
Kirjuhahk
Kivirullija
Krüüsel


L

Laanerähn
Laululuik
Luha-sinirind

M

Metsis
Merivart
Mudanepp
Mustsaba-vigle

N

Naaskelnokk
Nõmmekiur

P

Põldtsiitsitaja


R

Randkiur
Rohunepp
Roherähn
Räusktiir

 

S

Sarvikpütt
Soopart
Sooräts

T

Tutt-tiir
Tõmmukajakas


V

Valgeselg-kirjurähn
Väikehuik
Väikekajakas
Väikekoskel
Väikeluik 

III kategooria

J
K
L
M
N
P
R
S
T
V
Õ
Ö

H

Hallpea-rähn
Hallpõsk-pütt
Hallõgija

Heletilder
Herilaseviu
Hiireviu
Hoburästas
Händkakk
Hänilane

J

Jõgitiir

 

K

Kaldapääsuke
Karvasjalg-viu
Kodukakk
Koldvint
Kuldhänilane

L

Laanepüü
Liivatüll

Lumekakk
Lõopistrik

 

M

Merirüdi
Mudatilder
Must-harksaba
Musträhn
Mustviires
Männi-käbilind

N

Nõmmelõoke

P

Punajalg-pistrik
Punajalg-tilder
Punakael-lagle
Punaselg-õgija
Punakurk-kaur

R

Randtiir
Raudkull
Ristpart
Roo-loorkull
Rooruik
Rukkirääk
Rüüt

S

Soo-loorkull
Sookurg
Suitsupääsuke
Suurkoovitaja


 

T

Tait
Tamme-kirjurähn
Teder

Tuuletallaja
Täpikhuik
Tõmmuvaeras

V

Vaenukägu
Valge-toonekurg
Valgepõsk-lagle
Veetallaja
Vesipapp
Väike-kirjurähn

Väikekoovitaja
Väike-kärbsenäpp
Väikepütt
Väiketiir
Väiketüll
Välja-loorkull
Värbkakk
Väänkael
Vöötkakk
Vööt-põõsalind
Vöötsaba-vigle

Õ

Õõnetuvi

Ö

Öösorr