"Eesti taimede" lehekülgedel esinevatest liikidest

Vetikad
Sammaltaimed
Sõnajalgtaimed
Paljasseemnetaimed
Õistaimed e. katteseemnetaimed
            Kaheidulehelised
            Üheidulehelised


HÕIMKOND

(Chlorophyta)

KLASS: klorofüüdid (Chlorophyceae)
PEREKOND: koppvetikas (Chlamydomonas)
PEREKOND: pleurokokk (Pleurococcus)
         pleurokokk (Pleurococcus vulgaris)

KLASS: Trebouxiophyceae
PEREKOND: klorella (Chlorella)

KLASS: Ulvophyceae
PEREKOND: vesijuus (Ulothrix)
 
       vesijuus (Ulothrix zonata)

KLASS: Zygnematophyceae
PEREKOND: keermikvetikas (Spirogyra)


RIIK:
HÕIMKOND
:

Stramenopila
Ochrophyta

(Ochrophyta)

KLASS: Phaeophyceae
PEREKOND: põisadru (Fucus) 
          põisadru (Fucus vesiculosus)

HÕIMKOND:

(Bryophyta)

KLASS: helviksamblad (Marchantiopsida)
SUGUKOND:
helvikulised (Marchantiaceae)
PEREKOND: helvik (Marchantia)
        
harilik helvik (Marchantia polymorpha)

KLASS: turbasamblad (Sphagnopsida)
SUGUKOND: turbasamblalised (Sphagnaceae)
PEREKOND: turbasammal (Sphagnum)

KLASS: karusamblad (Polytrichopsida)
SUGUKOND: karusamblalised (Polytrichaceae)
PEREKOND: karusammal (Polytrichum)         
        harilik karusammal (Polytrichum commune)
        palu-karusammal (Polytrichum juniperinum)
        raba-karusammal (Polytrichum strictum)

KLASS: lehtsamblad (Bryopsida)
SUGUKOND: pungsamblalised (Bryaceae)
PEREKOND: roossammal (Rhodobryum)
        
roossammal (Rhodobryum roseum)
SUGUKOND: tähtsamblalised (Mniaceae)
PEREKOND: lehiksammal (Plagiomnium)
        
lainjas lehiksammal (Plagiomnium undulatum)
SUGUKOND: vildikulised (Aulacomniaceae)
PEREKOND: soovildik (Aulacomnium)
       
soovildik (Aulacomnium palustre)
SUGUKOND: tahuksamblalised (Meesiaceae)
PEREKOND: soosammal (Paludella)
        
soosammal (Paludella squarrosa)
SUGUKOND: kaksikhambalised (Dicranaceae)
PEREKOND: kaksikhammas (Dicranum)        
        lainjas kaksikhammas (Dicranum polysetum)
       
harilik kaksikhammas (Dicranum scoparium)
SUGUKOND:
tüviksamblalised (Climaciaceae)
PEREKOND: tüviksammal (Climacium)
        
harilik tüviksammal (Climacium dendroides)
SUGUKOND: ehmikulised (Thuidiaceae)
PEREKOND: loodehmik (Thuidium)
        
harilik loodehmik (Abietinella abietinum)
SUGUKOND: tömpkaanulised (Amblystegiaceae)
PEREKOND: sirbik (Drepanocladus)
SUGUKOND: lühikupralised (Brachytheciaceae)
PEREKOND: lühikupar (Brachythecium)
        
harilik lühikupar (Brachythecium rutabulum)
PEREKOND: salusammal (Eurhynchium)
         kähar salusammal (Eurhynchium angustirete)
SUGUKOND:
laanikulised (Hylocomiaceae)
PEREKOND: laanik (Hylocomium)
        
harilik laanik (Hylocomium splendens)
PEREKOND: palusammal (Pleurozium)
         harilik palusammal (Pleurozium schreberi)

PEREKOND: sulgsammal (Ctenidium)
         kähar sulgsammal (Ctenidium molluscum)
PEREKOND: käharik (Rhytidiadelphus)
        
niidukäharik (Rhytidiadelphus squarrosus)
         metsakäharik (Rhytidiadelphus triquetrus)

SUGUKOND:
ulmikulised (Hypnaceae)
PEREKOND: lehviksammal (Ptilium)
         harilik lehviksammal (Ptilium crista-castrensis)
PEREKOND: teravtipp (Calliergonella)
       harilik teravtipp (Calliergonella cuspidata)


HÕIMKOND:

(Pteridophyta)

KLASS: Equisetopsida
SUGUKOND: osjalised (Equisetaceae)
PEREKOND: osi (Equisetum)
        
aasosi (Equisetum pratense)
        konnaosi (Equisetum fluviatile)
        metsosi (Equisetum sylvaticum)
        põldosi (Equisetum arvense)
        raudosi (Equisetum hyemale)
        soo-osi (Equisetum palustre)

KLASS: Polypodiopsida
SUGUKOND: Dennstaedtiaceae
PEREKOND: kilpjalg (Pteridium)
        
kilpjalg (Pteridium aquilinum)

SUGUKOND: sõnajalalised (Dryopteridaceae)
PEREKOND: sõnajalg (Dryopteris)
        
maarja-sõnajalg (Dryopteris filix-mas)
        ohtene sõnajalg (Dryopteris carthusiana)
SUGUKOND: soosõnajalalised (Thelypteridaceae)
PEREKOND: soosõnajalg (Thelypteris)
        
harilik soosõnajalg (Thelypteris palustris)
SUGUKOND: naistesõnajalalised (Woodsiaceae)
PEREKOND: naistesõnajalg (Athyrium)
        
naistesõnajalg (Athyrium filix-femina)
PEREKOND: kolmissõnajalg (Gymnocarpium)
        
harilik kolmissõnajalg (Gymnocarpium dryopteris)
PEREKOND: laanesõnajalg (Matteuccia)
        
laanesõnajalg (Matteuccia struthiopteris)

HÕIMKOND: Pärisraigastaimed (Lycopodiophyta)
KLASS: pärisraikad (Lycopsida)
SUGUKOND: kollalised (Lycopodiaceae)
PEREKOND: kold (Lycopodium)
        
kattekold (Lycopodium annotinum)
         karukold (Lycopodium clavatum)

KLAAD: 

(Gymnospermae)

HÕIMKOND: Okaspuutaimed (Coniferophyta)
KLASS: okaspuud (Pinopsida)
SUGUKOND: jugapuulised (Taxaceae)
PEREKOND: jugapuu (Taxus)
        
jugapuu (Taxus baccata)

SUGUKOND:
männilised (Pinaceae)
PEREKOND: nulg (Abies)
        
siberi nulg (Abies sibirica)
PEREKOND: kuusk (Picea)
        
harilik kuusk (Picea abies)
PEREKOND: mänd (Pinus)
        
harilik mänd (Pinus sylvestris)
SUGUKOND: küpressilised (Cupressaceae)
PEREKOND: kadakas (Juniperus)
        
harilik kadakas (Juniperus communis)


HÕIMKOND:

(Anthophyta)

KLASS: päriskaheidulehelised (Eudicotyledonae)
SUGUKOND: kukerpuulised (Berberidaceae)
PEREKOND: kukerpuu (Berberis)
        
harilik kukerpuu (Berberis vulgaris)

SUGUKOND: tulikalised (Ranunculaceae)
PEREKOND: käoking (Aconitum)
         kollane käoking (Aconitum lycoctonum)
PEREKOND: siumari (Actaea)
         salu-siumari (Actaea spicata)
PEREKOND: ülane (Anemone)
         võsaülane (Anemone nemorosa)
         kollane ülane (Anemone ranunculoides)
         metsülane (Anemone sylvestris)
PEREKOND: varsakabi (Caltha)
         varsakabi (Caltha palustris)
PEREKOND: sinilill (Hepatica)
         sinilill (Hepatica nobilis)
PEREKOND: karukell (Pulsatilla)
         aas-karukell (Pulsatilla pratensis)
PEREKOND: tulikas (Ranunculus)
         kibe tulikas (Ranunculus acris)
         metstulikas (Ranunculus cassubicus)
         kanakoole (Ranunculus ficaria)
         roomav tulikas (Ranunculus repens)
PEREKOND: kullerkupp (Trollius)
         kullerkupp (Trollius europaeus)

SUGUKOND: vesiroosilised (Nymphaeaceae)
PEREKOND: vesikupp (Nuphar)
       
kollane vesikupp (Nuphar lutea)
PEREKOND: vesiroos (Nymphaea)
       
väike vesiroos (Nymphaea candida)

SUGUKOND: tobiväädilised (Aristolochiaceae)
PEREKOND: metspipar (Asarum)
        
metspipar (Asarum europaeum)

SUGUKOND: roosõielised (Rosaceae)
PEREKOND: kortsleht (Alchemilla)
PEREKOND: (Comarum)
         soopihl (Comarum palustre)
PEREKOND: viirpuu (Crataegus)
PEREKOND: angervaks (Filipendula)
         angervaks (Filipendula ulmaria)
PEREKOND: maasikas (Fragaria)
         metsmaasikas (Fragaria vesca)
         muulukas (Fragaria viridis)
PEREKOND: mõõl (Geum)
         ojamõõl (Geum rivale)
         maamõõl (Geum urbanum)
PEREKOND: toomingas (Prunus)
         harilik toomingas (Prunus padus)
PEREKOND: maran (Potentilla)
         hanijalg (Potentilla anserina)
         tedremaran (Potentilla erecta)
         põõsasmaran (Potentilla fruticosa)
PEREKOND: kibuvits (Rosa)
PEREKOND: murakas (Rubus)
         mesimurakas (Rubus arcticus)
         põldmurakas (Rubus caesius)
         rabamurakas (Rubus chamaemorus)
         harilik vaarikas (Rubus idaeus)
         lillakas (Rubus saxatilis)
PEREKOND: pihlakas (Sorbus)
         harilik pihlakas (Sorbus aucuparia)

SUGUKOND: paksulehelised (Crassulaceae)
PEREKOND: liivsibul (Jovibarba)
        
võsu-liivsibul (Jovibarba globifera)
PEREKOND: kukehari (Sedum)
        
harilik kukehari (Sedum acre)
         valge kukehari (Sedum album)

SUGUKOND: kivirikulised (Saxifragaceae)
PEREKOND: lepiklill (Chrysosplenium)
         lepiklill (Chrysosplenium alternifolium)
PEREKOND: ädalalill (Parnassia)
        
ädalalill (Parnassia palustris)
SUGUKOND: sõstralised (Grossulariaceae)
PEREKOND: sõstar (Ribes)
       
mage sõstar (Ribes alpinum)

SUGUKOND: huulheinalised (Droseraceae)
PEREKOND: huulhein (Drosera)
        
pikalehine huulhein (Drosera anglica)
         ümaralehine huulhein (Drosera rotundifolia)
SUGUKOND: liblikõielised (Fabaceae)
PEREKOND: koldrohi (Anthyllis)
        
harilik koldrohi (Anthyllis vulneraria)
PEREKOND: seahernes (Lathyrus)
       
 aas-seahernes (Lathyrus pratensis)
         mets-seahernes (Lathyrus sylvestris)
         kevadine seahernes (Lathyrus vernus)
PEREKOND: lutsern (Medicago)
        
sirplutsern (Medicago falcata)
         humallutsern (Medicago lupulina)
         harilik lutsern (Medicago sativa)
PEREKOND: mesikas (Melilotus)
       
 valge mesikas (Melilotus albus)
         kollane mesikas (Melilotus officinalis)
PEREKOND: ristik (Trifolium)
       
 kassiristik (Trifolium arvense)
         kuldristik (Trifolium aureum)
         keskmine ristik (Trifolium medium)
         mägiristik (Trifolium montanum)
         valge ristik (Trifolium repens)
PEREKOND: hiirehernes (Vicia)
       
 harilik hiirehernes (Vicia cracca)
         aed-hiirehernes (Vicia sepium)
         mets-hiirehernes (Vicia sylvatica)
SUGUKOND: pajulillelised (Onagraceae)
PEREKOND: pajulill (Epilobium)
         ahtalehine põdrakanep (Epilobium angustifolium)
         mägi-pajulill (Epilobium montanum)
SUGUKOND: näsiniinelised (Thymelaeaceae)
PEREKOND: näsiniin (Daphne)
         näsiniin (Daphne mezereum)

SUGUKOND: vahulillelised (Polygalaceae)
PEREKOND: vahulill (Polygala)
         mõru vahulill (Polygala amarella)
SUGUKOND: vahtralised (Aceraceae)
PEREKOND: vaher (Acer)
         harilik vaher (Acer platanoides)
SUGUKOND: hobukastanilised (Hippocastanaceae)
PEREKOND: hobukastan (Aesculus)
       
harilik hobukastan (Aesculus hippocastanum)
SUGUKOND: türnpuulised (Rhamnaceae)
PEREKOND: paakspuu (Frangula)
         paakspuu (Frangula alnus)
PEREKOND: türnpuu (Rhamnus)
         harilik türnpuu (Rhamnus cathartica)
SUGUKOND: araalialised (Araliaceae)
PEREKOND: luuderohi (Hedera)
         luuderohi (Hedera helix)
SUGUKOND: kontpuulised (Cornaceae)
PEREKOND: kontpuu (Swida)
        
verev kontpuu (Swida sanguinea)
SUGUKOND: sarikalised (Apiaceae)
PEREKOND: naat (Aegopodium)
         naat (Aegopodium podagraria)
PEREKOND: heinputk (Angelica)
         heinputk (Angelica sylvestris)
PEREKOND: harakputk (Anthriscus)
         mets-harakputk (Anthriscus sylvestris)
PEREKOND: mürkputk (Cicuta)
         mürkputk (Cicuta virosa)
PEREKOND: surmaputk (Conium)
         täpiline surmaputk (Conium maculatum)
PEREKOND: karuputk (Heracleum)
         siberi karuputk (Heracleum sibiricum)
PEREKOND: moorputk (Pastinaca)
         harilik moorputk (Pastinaca sativa subsp. sylvestris)
PEREKOND: näär (Pimpinella)
        
harilik näär (Pimpinella saxifraga)
SUGUKOND: madaralised (Rubiaceae)
PEREKOND: madar (Galium)
         roomav madar (virn) (Galium aparine)
         värvmadar (Galium boreale)
         pehme madar (Galium mollugo)
         hobumadar (Galium verum)
SUGUKOND: kuslapuulised (Caprifoliaceae)
PEREKOND: äiatar (Knautia)
        
äiatar (Knautia arvensis)
PEREKOND: kuslapuu (Lonicera)
        
harilik kuslapuu (Lonicera xylosteum)
PEREKOND: peetrileht (Succisa)
        
peetrileht (Succisa pratensis)
PEREKOND:
lodjapuu (Viburnum)
        
harilik lodjapuu (Viburnum opulus)
SUGUKOND: muskuslillelised (Adoxaceae)
PEREKOND: leeder (Sambucus)
        
punane leeder (Sambucus racemosa)

SUGUKOND:
palderjanilised (Valerianaceae)

PEREKOND: palderjan (Valeriana)
         palderjan (Valeriana officinalis)

SUGUKOND: kassinaerilised (Malvaceae)
PEREKOND: pärn (Tilia)
         harilik pärn (Tilia cordata)
SUGUKOND: jänesekapsalised (Oxalidaceae)
PEREKOND: jänesekapsas (Oxalis)
         harilik jänesekapsas (Oxalis acetosella)
SUGUKOND: kurerehalised (Geraniaceae)
PEREKOND: kurekael (Erodium)
       
kurekael (Erodium cicutarium)
PEREKOND: kurereha (Geranium)
       
soo-kurereha (Geranium palustre)
        aas-kurereha (Geranium pratense)
        mets-kurereha (Geranium sylvaticum)
SUGUKOND: lemmmaltsalised (Balsaminaceae)
PEREKOND: lemmalts (Impatiens)
        
väikeseõiene lemmalts (Impatiens parviflora)
SUGUKOND: õlipuulised (Oleaceae)
PEREKOND: saar (Fraxinus)
       
harilik saar (Fraxinus excelsior)

SUGUKOND: ubalehelised (Menyanthaceae)
PEREKOND: ubaleht (Menyanthes)
       
ubaleht (Menyanthes trifoliata)

SUGUKOND: kassitapulised (Convolvulaceae)
PEREKOND: kassitapp (Convolvulus)
        
kassitapp (Convolvulus arvensis)
SUGUKOND: karelehelised (Boraginaceae)
PEREKOND: imikas (Anchusa)
        
karukeel (Anchusa arvensis)
        imikas (Anchusa officinalis)
PEREKOND: ussikeel (Echium)
        
ussikeel (Echium vulgare)
PEREKOND: lõosilm (Myosotis)
        
põld-lõosilm (Myosotis arvensis)
PEREKOND: kopsurohi (Pulmonaria)
        
harilik kopsurohi (Pulmonaria obscura)
SUGUKOND: vesihernelised (Lentibulariaceae)
PEREKOND: vesihernes (Utricularia)
       
harilik vesihernes (Utricularia vulgaris)

PEREKOND: võipätakas (Pinguicula)
       
alpi võipätakas (Pinguicula vulgaris)

SUGUKOND:
huulõielised (Lamiaceae)
PEREKOND: koldnõges (Galebdolon)
       
koldnõges (Galebdolon luteum)
PEREKOND: kõrvik (Galeopsis)
       
kare kõrvik (Galeopsis tetrahit)
PEREKOND: maajalg (Glechoma)
       
maajalg (Glechoma hederacea)
PEREKOND: iminõges (Lamium)
       
valge iminõges (Lamium album)
        verev iminõges (Lamium purpureum)
PEREKOND: parkhein (Lycopus)
       
parkhein (Lycopus europaeus)
PEREKOND: münt (Mentha)
       
põldmünt (Mentha arvensis)
        männasmünt (Mentha verticillata)
PEREKOND: pune (Origanum)
       
pune (Origanum vulgare)
PEREKOND: käbihein (Prunella)
       
harilik käbihein (Prunella vulgaris)
PEREKOND: liivatee (Thymus)
       
nõmm-liivatee (Thymus serpyllum)
SUGUKOND: maavitsalised (Solanaceae)
PEREKOND: pöörirohi (Hyoscyamus)
         koera-pöörirohi (Hyoscyamus niger)
PEREKOND: maavits (Solanum)
         harilik maavits (Solanum dulcamara)
SUGUKOND: mailaselised (Scrophulariaceae)
PEREKOND: sealõuarohi (Scrophularia)
         harilik sealõuarohi (Scrophularia nodosa)
PEREKOND: vägihein (Verbascum)
         must vägihein (Verbascum nigrum)
         üheksavägine (Verbascum thapsus)
SUGUKOND: soomukalised (Orobanchaceae)
PEREKOND: silmarohi (Euphrasia)
         harilik silmarohi (Euphrasia officinalis)
PEREKOND: käopäkk (Lathraea)
         käopäkk (Lathraea squamaria)
PEREKOND: härghein (Melampyrum)
         harilik härghein (Melampyrum nemorosum)
         palu härghein (Melampyrum pratense)

PEREKOND: kamaras (Odontites)
         harilik kamaras (Odontites vulgaris)

PEREKOND: kuuskjalg (Pedicularis)
        
soo-kuuskjalg (Pedicularis palustris)

PEREKOND: robirohi (Rhinanthus)
         suur-robirohi (Rhinanthus angustifolius)
         saaremaa robirohi (Rhinanthus rumelicus)

SUGUKOND: teelehelised (Plantaginaceae)
PEREKOND: kuuskhein (Hippuris)
       
harilik kuuskhein (Hippuris vulgaris)

PEREKOND: teeleht (Plantago)
         suur teeleht (Plantago major)
         keskmine teeleht (Plantago media)
PEREKOND: mailane (Veronica)
         külmamailane (Veronica chamaedrys)
         harilik mailane (Veronica officinalis)
         kassisaba (Veronica spicata)
SUGUKOND: magunalised (Papaveraceae)
PEREKOND: vereurmarohi (Chelidonium)
         vereurmarohi (Chelidonium majus)
PEREKOND: punand (Fumaria)
         punand (Fumaria officinalis)
PEREKOND: magun (Papaver)
         põldmagun (Papaver dubium)
SUGUKOND: ristõielised (Brassicaceae)
PEREKOND: kogelejarohi (Berteroa)
        
hall kogelejarohi (Berteroa incana)
PEREKOND: hiirekõrv (Capsella)
        
hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)
PEREKOND: krambe (Crambe)
        
merikapsas (Crambe maritima)
PEREKOND: harakalatv (Erysimum)
        
põld-harakalatv (Erysimum cheiranthoides)
PEREKOND: sinep (Sinapis)
        
põldsinep (Sinapis arvensis)
PEREKOND: litterhein (Thlaspi)
        
põld-litterhein (Thlaspi arvense)
SUGUKOND: kannikeselised (Violaceae)
PEREKOND: kannike (Viola)
         põldkannike (Viola arvensis)
         koerakannike (Viola canina

SUGUKOND: kellukalised (Campanulaceae)
PEREKOND: kellukas (Campanula)
        
kerakellukas (Campanula glomerata)
         harilik kellukas (Campanula patula)
         suureõiene kellukas (Campanula persicifolia)
         kurekellukas (Campanula rapunculoides)
         ümaralehine kellukas (Campanula rotundifolia)
         nõgeselehine kellukas (Campanula trachelium)
SUGUKOND: korvõielised (Asteraceae)
PEREKOND: raudrohi (Achillea)
        
harilik raudrohi (Achillea millefolium)
PEREKOND: kassikäpp (Antennaria)
        
kassikäpp (Antennaria dioica)
PEREKOND: karikakar (Anthemis)
        
valge karikakar (Anthemis arvensis)
         kollane karikakar (Anthemis tinctoria)
PEREKOND: takjas (Arctium)
        
villtakjas (Arctium tomentosum)
PEREKOND: puju (Artemisia)
        
koirohi (Artemisia absinthium)
         põldpuju (Artemisia campestris)
         harilik puju (Artemisia vulgaris)
PEREKOND: aster (Aster)
        
randaster (Aster tripolium)
PEREKOND: ruse (Bidens)
        
kolmisruse (Bidens tripartita)
PEREKOND: karuohakas (Carduus)
        
kähar karuohakas (Carduus crispus)
PEREKOND: jumikas (Centaurea)
         rukkilill (Centaurea cyanus)
         arujumikas (Centaurea jacea)
PEREKOND: kummel (Chamomilla)
        
teekummel (Chamomilla recutita)
         lõhnav kummel (Chamomilla suaveolens)
PEREKOND: sigur (Cichorium)
        
sigur (Cichorium intybus)
PEREKOND: ohakas (Cirsium)
        
põldohakas (Cirsium arvense)
         seaohakas (Cirsium oleraceum)
PEREKOND: pujukakar (Conyza)
        
kanada pujukakar (Conyza canadensis)
PEREKOND: vesikanep (Eupatorium)
        
harilik vesikanep (Eupatorium cannabinum)
PEREKOND: kassiurb (Gnaphalium)
        
soo-kassiurb (Gnaphalium uliginosum)
PEREKOND: vaak (Inula)
        
pajuvaak (Inula salicina)
PEREKOND: härjasilm (Leucanthemum)
        
härjasilm (Leucanthemum vulgare)
PEREKOND: kesalill (Matricaria)
        
kesalill (Matricaria perforata)
PEREKOND: jänesesalat (Mycelis)
        
jänesesalat (Mycelis muralis)
PEREKOND: kuldvits (Solidago)
        
harilik kuldvits (Solidago virgaurea)
PEREKOND: karutubakas (Pilosella)
        
harilik karutubakas (Pilosella officinarum)
PEREKOND: piimohakas (Sonchus)
        
põld piimohakas (Sonchus arvensis)
PEREKOND: soolikarohi (Tanacetum)
        
harilik soolikarohi (Tanacetum vulgare)
PEREKOND: võilill (Taraxacum)
        
harilik võilill (Taraxacum officinale)
PEREKOND: paiseleht (Tussilago)
        
paiseleht (Tussilago farfara)
SUGUKOND: naistepunalised (Hypericaceae)
PEREKOND: naistepuna (Hypericum)
       
liht-naistepuna (Hypericum perforatum)

SUGUKOND: kanarbikulised (Ericaceae)
PEREKOND: küüvits (Andromeda)
        
küüvits (Andromeda polifolia)
PEREKOND: leesikas (Arctostaphylos)
        
leesikas (Arctostaphylos uva-ursi)
PEREKOND: kanarbik (Calluna)
        
kanarbik (Calluna vulgaris)
PEREKOND: hanevits (Chamaedaphne)
        
hanevits (Chamaedaphne calyculata)
PEREKOND: kukemari (Empetrum)
         kukemari (Empetrum nigrum)
PEREKOND:
kail (Ledum)
       
sookail (Ledum palustre)
PEREKOND: seenlill (Monotropa)
       
  seenlill (Monotropa hypopitys)
PEREKOND: lakkleht (Orthilia)
        
lakkleht (Orthilia secunda)
PEREKOND: uibuleht (Pyrola)
         ümaralehine uibuleht (Pyrola rotundifolia)
PEREKOND:
mustikas (Vaccinium)
        
harilik mustikas (Vaccinium myrtillus)
         harilik jõhvikas (Vaccinium oxycoccus)
         sinikas (Vaccinium uliginosum)
         pohl (Vaccinium vitis-idaea)

SUGUKOND: rebasheinalised (Amaranthaceae)
PEREKOND: malts (Atriplex)
        
harilik malts (Atriplex patula)
PEREKOND: hanemalts (Chenopodium)
        
valge hanemalts (Chenopodium album)
SUGUKOND: nelgilised (Caryophyllaceae)
PEREKOND: nelk (Dianthus)
        
nurmnelk (Dianthus deltoides)
PEREKOND: söötreiarohi (Herniaria)
        
harilik söötreiarohi (Herniaria glabra)
PEREKOND: merihumur (Honckenya)
        
merihumur (Honckenya peploides)
PEREKOND: käokann (Lychnis)
        
harilik käokann (Lychnis flos-cuculi)
         tõrvalill (Lychnis viscaria)
PEREKOND: kesakann (Sagina)
        
sõlmine kesakann (Sagina nodosa)
PEREKOND: seebilill (Saponaria)
        
harilik seebilill (Saponaria officinalis)
PEREKOND: põisrohi (Silene)
        
longus põisrohi (Silene nutans)
PEREKOND: tähthein (Stellaria)
        
vesihein (Stellaria media)
         salu-tähthein (Stellaria nemorum)
SUGUKOND: nurmenukulised (Primulaceae)
PEREKOND: metsvits (Lysimachia)
         harilik metsvits (Lysimachia vulgaris)
PEREKOND: nurmenukk, priimula (Primula)
         pääsusilm (Primula farinosa)
         harilik nurmenukk (Primula veris)
PEREKOND: laanelill (Trientalis)
         laanelill (Trientalis europaea)
SUGUKOND: tatralised (Polygonaceae)
PEREKOND: kirburohi (Polygonum)
         harilik linnurohi (Polygonum arenastrum)
         ussitatar (Polygonum bistorta)
PEREKOND: oblikas (Rumex)
         hapu oblikas (Rumex acetosa)
         väike oblikas (Rumex acetosella)

SUGUKOND: kanepilised (Cannabaceae)
PEREKOND: humal (Humulus)
        
humal (Humulus lupulus)
SUGUKOND: nõgeselised (Urticaceae)
PEREKOND: nõges (Urtica)
         kõrvenõges (Urtica dioica)
SUGUKOND: jalakalised (Ulmaceae)
PEREKOND: jalakas (Ulmus)
         harilik jalakas (Ulmus glabra)
         künnapuu (Ulmus laevis)
SUGUKOND: kaselised (Betulaceae)
PEREKOND: lepp (Alnus)
        
sanglepp (Alnus glutinosa)
         hall lepp (Alnus incana)
PEREKOND: kask (Betula)
        
vaevakask (Betula nana)
         madal kask (Betula humilis)
         arukask (Betula pendula)
         sookask (Betula pubescens)

PEREKOND: sarapuu (Corylus)
        
harilik sarapuu (Corylus avellana)

SUGUKOND: pöögilised (Fagaceae)
PEREKOND: tamm (Quercus)
        
harilik tamm (Quercus robur)
SUGUKOND: porsalised (Myricaceae)
PEREKOND: porss (Myrica)
        
harilik porss (Myrica gale)
SUGUKOND: pajulised (Salicaceae)
PEREKOND: pappel (Populus)
         berliini pappel (Populus berolinensis)
         harilik haab (Populus tremula)
PEREKOND: paju (Salix)

KLASS: üheidulehelised (Monocotyledoneae)
SUGUKOND: konnarohulised (Alismataceae)
PEREKOND: konnarohi (Alisma)
         harilik konnarohi (Alisma plantago-aquatica)
PEREKOND: kõõlusleht (Sagittaria)
         jõgi kõõlusleht (Sagittaria sagittifolia)
SUGUKOND: kilbukalised (Hydrocharitaceae)
PEREKOND: vesikatk (Elodea)
        
kanada vesikatk (Elodea canadensis)

SUGUKOND: penikeelelised (Potamogetonaceae)
PEREKOND: penikeel (Potamogeton)
         ujuv penikeel (Potamogeton natans)

SUGUKOND: luigelillelised (Butomaceae)
PEREKOND: luigelill (Butomus)
         
luigelill (Butomus umbellatus)
SUGUKOND: asparilised (Asparagaceae)
PEREKOND: maikelluke (Convallaria)
        
harilik maikelluke (Convallaria majalis)
PEREKOND: leseleht (Maianthemum)
        
leseleht (Maianthemum bifolia)
PEREKOND: kuutõverohi (Polygonatum)
        
harilik kuutõverohi (Polygonatum odoratum)
SUGUKOND: liilialised (Liliaceae)
PEREKOND: kuldtäht (Gagea)
        
kollane kuldtäht (Gagea lutea)

PEREKOND: ussilakk (Paris)
        
ussilakk (Paris quadrifolia)

SUGUKOND: amarüllilised (Amaryllidaceae)
PEREKOND: lauk (Allium)
         rohulauk (Allium oleraceum)

SUGUKOND: võhumõõgalised (Iridaceae)
PEREKOND: kuremõõk (Gladiolus)
        
niidu kuremõõk (Gladiolus imbricatus)
PEREKOND: võhumõõk (Iris)
        
kollane võhumõõk (Iris pseudacorus)
         siberi võhumõõk (Iris sibirica)
SUGUKOND: loalised (Juncaceae)
PEREKOND: luga (Juncus)
        
harilik luga (Juncus effusus)
PEREKOND: piiphein (Luzula)
        
karvane piiphein (Luzula pilosa)
SUGUKOND: käpalised e. orhideelised (Orchidaceae)
PEREKOND: koerakäpp (Anacamptis)
        
püramiid-koerakäpp (Anacamptis pyramidalis)
PEREKOND: tolmpea (Cephalantera)
        
valge tolmpea (Cephalantera longifolia)
PEREKOND: kuldking (Cypripedium)
        
kaunis kuldking (Cypripedium calceolus)
PEREKOND: pisikäpp (Epipogium)
        
lehitu pisikäpp (Epipogium aphyllum)
PEREKOND: sookäpp (Malaxis)
        
harilik sookäpp (Hammarbya paludosa)
PEREKOND: putukõis (Ophrys)
        
kärbesõis (Ophrys insectifera)
PEREKOND: käpp (Orchis)
         jumalakäpp (Orchis mascula)
         hall käpp (Orchis militaris)
PEREKOND: käokeel (Platanthera)
         kahelehine käokeel (Platanthera bifolia)
SUGUKOND: lõikheinalised (Cyperaceae)
PEREKOND: tarn (Carex)
         
harilik tarn (Carex nigra)
         põistarn (Carex vesicaria)
PEREKOND: mõõkrohi (Cladium)
         
lääne mõõkrohi (Cladium mariscus)
PEREKOND: villpea (Eriophorum)
        
ahtalehine villpea (Eriophorum angustifolium)
         tupp villpea (Eriophorum vaginatum)
PEREKOND: nokkhein (Rhynchospora)
        
valge nokkhein (Rhynchospora alba)
PEREKOND: kõrkjas (Scirpus)
         metskõrkjas (Scirpus sylvaticus)
PEREKOND: jänesvill (Trichophorum alpinum)
        
alpi jänesvill (Trichophorum alpinum)
SUGUKOND: kõrrelised (Poaceae)
PEREKOND: kastehein (Agrostis)
         harilik kastehein (Agrostis capillaris)
PEREKOND: rebasesaba (Alopecurus)
         aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis)
PEREKOND: maarjahein (Anthoxanthum)
         lõhnav maarjahein (Anthoxanthum odoratum)
PEREKOND: värihein (Briza)
         keskmine värihein (Briza media)
PEREKOND: kastik (Calamagrostis)
         metskastik (Calamagrostis arundinacea)
PEREKOND: kerahein (Dactylis)
         harilik kerahein (Dactylis glomerata)
PEREKOND: orashein (Elymus)
         harilik orashein (Elymus repens)
PEREKOND: aruhein (Festuca)
         lamba aruhein (Festuca ovina)
         punane aruhein (Festuca rubra)
PEREKOND: helmikas (Melica)
         longus helmikas (Melica nutans)
PEREKOND: timut (Phleum)
         põldtimut (Phleum pratense)
PEREKOND: pilliroog (Phragmites)
         pilliroog (Phragmites australis)
PEREKOND: nurmikas (Poa)
         murunurmikas (Poa annua)
PEREKOND: lubikas (Sesleria)
         harilik lubikas (Sesleria caerulea)
SUGUKOND: kalmuselised (Acoraceae)
PEREKOND: kalmus (Acorus)
         harilik kalmus (Acorus calamus)
SUGUKOND: võhalised (Araceae)
PEREKOND: soovõhk (Calla)
         
soovõhk (Calla palustris)
PEREKOND: lemmel (Lemna)
        
väike lemmel (Lemna minor)
SUGUKOND: hundinuialised (Typhaceae)
PEREKOND: hundinui (Typha)
         laialehine hundinui (Typha latifolia)